Projects

Uskoro novi kontejneri za elektro otpad u Gradu Visoko

23.12.2021.

U zgradi gradske uprave Grada Visoko, predstavnici ZEOS-a zajedno sa predstavnicima Službe za komunalne poslove i Javnog komunalnog preduzeća Visoko, dana 21.12.2021. godine održali su sastanak povodom postavljanja uličnih e-kontejnera.

Na sastanku su definisani problemi sa kojima se suočava lokalna zajednica, uz mogućnosti i potencijal koji bi se uz zajedničke napore i aktivnosti mogao iskoristiti.

Nakon što gradska služba odredi najpogodnije lokacije, ZEOS eko-sistem će građanima obezbijediti nova tri kontejnera za električni i elektronski otpad. Ulični kontejneri služe za pravilno odlaganje malih aparata, IT opreme, alata, te različite muzičke opreme ili električnih igračaka, a za građane se dodatno planira uvođenje mogućnosti predaje elektro otpada u okviru godišnjih akcija prikupljanja, kao i na lokaciji Javnog komunalnog preduzeća Visoko.

More news

Share content