Događaj: Biznis lideri održivog razvoja u BiH 2022

Jučer smo kao finalisti imali čast da prisustvujemo događaju dodjele nagrada za biznis lidere održivog razvoja u BiH.

Learn more

Kontejneri za električni i elektronski otpad u Općini Kiseljak

Općina Kiseljak je dobila nova tri kontejnera za e-otpad. Građani sada mogu sve što je radilo na struju ili baterije, promjera do 45 cm, odložiti u ove kontejnere.

Learn more

Zelena revolucija se desila u BiH

ZEOS U SARADNJI SA ŠKOLAMA SAKUPIO 117.190 kg E-OTPADA Zelena revolucija se desila u BiH! ZEOS eko-sistem (www.zeos.ba)  je realizovao veliki ekološki projekat sa učenicima iz devet kantona Federacije BiH. Učenici osnovnih škola su učili i radili na području zaštite životne sredine, sakupljajući e-otpad i osiguravajući čistu budućnost bez e-otpada za sve generacije.

Learn more

Annual reports

DO NOT PILE UP, RECYCLE!