Električni otpad i deponije

Deponije su brda smeća na kojima završava električni (elektronski, elektronički, elektro, EE) otpad uslijed nepravilnog odlaganja od strane posjednika. Veliki broj divljih ilegalnih (preko 1.400) i legalnih deponija postoji širom FBiH. Ovakve deponije izazivaju razne bolesti po zdravlje građana i probleme za čitav eko-sistem. Način za njihovo rješavanje (osim složenih investicijskih projekata) je pravilno odlaganje otpada, što veća stopa reciklaže i smanjenje proizvodnje otpada u domaćinstvima. 

Learn more

Kontejneri za elektronički otpad Općina Vogošća

Gdje odložiti električni otpad (dimenzija 45x45 cm) u Općini Vogošća? - Ulica 24. juna, naselje Rosulje - Igmanska, okretaljka, kod pekare Aspek Kartu sa svim lokacijama kontejnera pronađi na www.zeos.ba #NeGomilajRecikliraj Općina Vogošća

Learn more

Kontejneri za električni i elektronski otpad u Općini Stari Grad Sarajevo

Svi građani imaju mogućnost da svoj elektro otpad (elektronički otpad) besplatno odlože u ZEOS-ove ulične kontejnere. Dimenzije otpada koji može stati u kontejner su 45x45 cm.

Learn more

Annual reports

DO NOT PILE UP, RECYCLE!