Izvoz 17.960 kilograma opasnog otpada od TV-monitora

17.960 kilograma opasnih katodnih cijevi i LCD monitora je izvezeno na reciklažu 14.09.2023. godine, jer u našoj državi ne postoji infrastruktura za njihovo zbrinjavanje.

Learn more

Kontejneri za e-otpad u Tomislavgradu

Tomislavgrad ima kontejnere za e-otpad. Oni se nalaze na 2 lokacije:

Learn more

Postavljen ulični kontejner u općini Breza

Ulični kontejner postoji i u Brezi, na adresi Šehidska bb, plato parkinga ispred bazena ADA.

Learn more

Annual reports

DO NOT PILE UP, RECYCLE!