6. april Dan grada Sarajeva

Grad Sarajevo danas slavi svoj rođendan. Šesti april najznačajniji je datum u historiji grada Sarajeva. Obilježava se kao dan oslobođenja grada u Drugom svjetskom ratu i kao Dan grada.

Learn more

Svjetski dan recikliranja: šta je e-otpad i šta s njim?

U okviru projekta Take Your E-waste to a Better Place, povodom Svjetskog dana recikliranja, 18. marta, u saradnji sa EU Info Centrom BiH i Evropskom unijom u Bosni i Hercegovini, organizovane su edukacije u deset osnovnih škola širom Bosne i Hercegovine kako bismo s učenicima razgovarali o važnosti recikliranja, elektronskom otpadu i pravilnom odlaganju otpada. U svakoj od škola pokrenute su akcije prikupljanja elektronskog otpada kojeg će Zeos eko-sistem prikupiti i pravilno zbrinuti. Prilikom posjete jednom od reciklažnih dvorišta  razgovarali smo o njihovom radu i važnosti podizanja svijesti o pravilnom odlaganju elektronskog otpada u Bosni i Hercegovini.

Learn more

Annual reports

DO NOT PILE UP, RECYCLE!