Projects

Intervju o važnosti operatera sistema i načinu zbrinjavanja e-otpada u FBiH

13.04.2021.

Pogledajte intervju sa g. Mahirom Bjelonjom, Koordinatorom za sakupljanje i marketing društva ZEOS eko-sistem d.o.o.

„Ukoliko se električni otpad ne zbrinjava odgovorno, opasne supstance mogu da zagade tlo, vodu i postanu dio lanca ishrane. Električni otpad je vrlo specifičan prvenstveno zbog hemijskih elemenata koje sadrži. Njegova struktura predstavlja opasnost po zdravlje građana onog trenutka kada se razbije, spali ili neovlašteno počne obrađivati bez stručnog nadzora i opreme. To nije smeće koje se može odložiti bilo gdje, e-otpad je resurs koji može da se reciklira kroz ZEOS-ove kapacitete u našoj državi i svaki komad na deponiji je veliki gubitak za državu i stanovništvo u cjelini. Reciklaža nema smisla ukoliko je e-otpad pomiješan sa drugim vrstama otpada koje otežavaju njegovo sortiranje ili obradu. Ali, kada se e-otpad pravilno odloži, sirovine se mogu reciklirati i koristiti u proizvodnji novih proizvoda!”

Naredni put kada se vaš stari uređaj pokvari bilo da je on mali ili veliki najbližu lokaciju za njegovo odlaganje možete pronaći ovdje.

Projekat ‘’Networking and Advocacy for Green Economy – NAGE’’ finansira Evropska unija, a provodi Mreža za ruralni razvoj u Bosni i Hercegovini - MRR u BiH


Related news:

Svjetski dan recikliranja: šta je e-otpad i šta s njim?
U okviru projekta Take Your E-waste to a Better Place, povodom Svjetskog dana recikliranja, 18. marta, u saradnji sa EU Info Centrom BiH i Evropskom unijom u Bosni i Hercegovini, organizovane su edukacije u deset osnovnih škola širom Bosne i Hercegovine kako bismo s učenicima razgovarali o važnosti recikliranja, elektronskom otpadu i pravilnom odlaganju otpada. U svakoj od škola pokrenute su akcije prikupljanja elektronskog otpada kojeg će Zeos eko-sistem prikupiti i pravilno zbrinuti. Prilikom posjete jednom od reciklažnih dvorišta  razgovarali smo o njihovom radu i važnosti podizanja svijesti o pravilnom odlaganju elektronskog otpada u Bosni i Hercegovini.


Projekat: Take Your E-waste to a Better Place - 18. mart Svjetski dan reciklaže u saradnji sa EU Info Centrom i Evropskom unijom u BiH
Projekat: Take Your E-waste to a Better Place Godišnje nastane oko 50 miliona tona e-otpada, od čega se samo oko 20% reciklira. Ostatak pretežno završava na deponijama, gdje komponente otrovne za okoliš (olovo, živa, arsen, kadmij ...) dospijevaju u tlo, vodu i zrak stvarajući ozbiljne posljedice za biljke, životinje, a i ljude.


Novi aparat je IN, stari je OUT
Planirate kupiti veliki kućanski aparat i želite se riješiti starog besplatno?


More news

Share content