Projects

Poziv svim distributerima, uvoznicima i proizvođačima električne i elektronske opreme da se uključe u ZEOS eko-sistem

29.10.2020.

Nadzor nad primjenom Pravilnika, da li se na električne i elektronske proizvode trgovaca i distributera plaća propisana naknada, provode inspektori zaštite okoliša i tržišni inspektori, na federalnom nivou - federalni inspektor i na kantonalnom nivou - kantonalni inspektor.

Trgovine i distributeri potpisivanjem ugovora sa društvom ZEOS eko-sistem, ispunjavaju svoje obaveze.

Više na ovu temu pročitajte ovdje: https://bit.ly/konsultacije


Related news:

Znaš li gdje idu tvoji električni uređaji?
Nakon što se odlože u ZEOS-ov kontejner za električni i elektronski otpad ili reciklažno dvorište, svi aparati se rastavljaju na dijelove, a pritom se vodi računa da opasne komponente iz e-otpada dobiju adekvatan tretman obrade u državi ili inozemstvu, kako bi se spriječilo bilo kakvo zagađenje.


Zašto je tok od 82,6% e-otpada u svijetu nepoznat?
Sudbina 82,6% (44,3 Mt) e-otpada u svijetu iz 2019. godine je nepoznata, također zbog toga nepoznat je i njegov destruktivni uticaj na okoliš.


Odloži svoje male aparate i plinske sijalice u KONZUM trgovinama
Koliko ste puta kupovali u KONZUMU, ali nikada niste primijetili da tu postoje kontejneri za električni i elektronski otpad (20x12 cm, plinske sijalice) i baterije? 


Znaš li koliki je značaj jednog kontejnera?
Jedan ZEOS-ov kontejner za e-otpad spriječava do 250 kg e-otpada mjesečno, da ide na deponiju. Ukoliko ih pravilno koristimo za električni i elektronski otpad to je 3.000 kilograma godišnje manje zagađenja po jednom kontejneru.


More news

Share content