Projects

Odloži svoje male aparate i plinske sijalice u KONZUM trgovinama

23.10.2020.

Koliko ste puta kupovali u KONZUMU, ali nikada niste primijetili da tu postoje kontejneri za električni i elektronski otpad (20x12 cm, plinske sijalice) i baterije? 

Pogledajte lokacije gdje se nalaze kontejneri:

- KONZUM d.o.o. Banja Luka, Jovana Dučića 25
- KONZUM d.o.o. Livno, Gospodarska zona - jug bb
- KONZUM d.o.o. Mostar, Kardinala Stepinca
- KONZUM d.o.o. Stup, Kurta Schorka 7
- KONZUM d.o.o. Travnik, Bosanska b.b.
- KONZUM d.o.o. Tuzla, Krečanska 5

KONZUM je društveno odgovorna kompanija.

Za sve ostale gradove i trgovine lokacije za reciklažu pronađi ovdje.

Građanima su na raspolaganju kontejneri za e-otpad širom svih društveno odgovornih trgovina na karti iznad, a u okviru kampanje Gdje kupujem, tu recikliram.

 


Related news:

Znaš li koliki je značaj jednog kontejnera?
Jedan ZEOS-ov kontejner za e-otpad spriječava do 250 kg e-otpada mjesečno, da ide na deponiju. Ukoliko ih pravilno koristimo za električni i elektronski otpad to je 3.000 kilograma godišnje manje zagađenja po jednom kontejneru.


Pronađi kontejnere za e-otpad u svim Gorenje trgovinama
"Moderni" ZEOS-ov Zeleni namještaj možete pronaći u svim Gorenje trgovinama, on služi građanima za besplatno odlaganje svog električnog i elektronskog otpada manjih dimenzija, čak i bez prethodne kupovine.


Zelena sedmica Europske unije
Zelena sedmica Europske unije je najveći godišnji događaj na području zaštite okoliša. Ove godine je posvećena prirodi i biološkoj raznolikosti. Ovo je prilika da se ponovno razmotri naš odnos s prirodom, promijene aktivnosti koje dovode do gubitka biološke raznolikosti i šire ekološke krize, te ocijene posljedice za našu ekonomiju i društvo. 


Danas je treći Međunarodni dan e-otpada, 14. oktobar
Treći Međunarodni dan e-otpada fokusiran je na informisanje javnosti sa ciljem podizanja svijesti o problemu koji predstavlja e-otpad. Preko 100 organizacija iz 50 država širom svijeta uzeti će učešće u trećem Međunarodnom danu e-otpada 14. oktobra. Događaj, u organizaciji WEEE Foruma, međunarodne zajednice neprofitnih i ovlaštenih operatera sistema sakupljanja e-otpada, okuplja interesne grupe širom svijeta kako bi se promovisao pravilan tretman otpada od električnih i elektronskih uređaja, sa ciljem da se omogući ponovna upotreba i reciklaža.


More news

Share content