Projects

Anketa za unapređenje sistema zbrinjavanja e-otpada (4 min)

30.11.2020.

Gdje bacate električne uređaje?
Šta nedostaje sistemu reciklaže e-otpada?

Iznesite svoje mišljenje ovdje, popunite anketu (4 min).

✍️ https://forms.gle/YUAgt1Jm8TNKEDRFA

Učestvujte u unapređenju reciklaže u našoj državi.

More news

Share content