Projects

Vrijednost električnog i elektronskog otpada - Međunarodni dan e-otpada 14. oktobar

08.10.2020.

Vrijednost sirovina unutar e-otpada, koji je generisan 2019. godine je jednaka cca 50,8 milijardi €.

To je ekvivalent vrijednosti 2,9 miliona električnih automobila.

Na www.zeos.ba pronađi pravi kontejner za električni i elektronski (elektro, EE, elektronički) otpad i na taj način spasi ove vrijedne sirovine.


Related news:


14. oktobra obilježava se Međunarodni dan e-otpada, ovim povodom u fokusu je kampanja Gdje kupujem, tu recikliram, čija je svrha informisanje potrošača o mogućnosti odlaganja e-otpada u društveno odgovornim trgovinama.


Odloži svoje male aparate i plinske sijalice u Penny plus bau centrima
Treba li vam eko ceker? Kupujete li u Penny plus i Penny marketi?  Trebaju li vam nove sijalice ili lusteri?  Jeste li ekološki osviješteni?  Ako su odgovori da, da, da i DA! Posjetite Penny plus bau centre i od 9. do 11. oktobra uživajte u super popustima do 50% na preko 250 artikala rasvjete, ali ne zaboravite ponijeti svoje stare plinske (štedne, led, fluo) sijalice ili male aparate 20x12 cm, koje možete odložiti u:


Gdje kupujem, tu recikliram - informativni video
Saznajte više informacija o kampanji koju provodimo zajedno sa našim partnerima, društveno odgovornim trgovinama u kojima se nalazi naš Zeleni namještaj i ostalim trgovinama koje prodaju električnu i elektronsku opremu.


Završen ekološko – edukativni projekat EE otpad odvoji i prirodu osvoji
Nosioc projekta: Centar za ekologiju i održivi razvoj Kakanj - C.E.K.O.R. Partner projekta: ZEOS eko-sistem d.o.o. Partner projekta: C.I.B.O.S. d.o.o. Partner projekta: Općina Kakanj  Partner projekta: JP Vodokom d.o.o. Kakanj  Partner projekta: UNDP Projekat finansira: Evropska Unija, kroz Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ReLOaD


More news

Share content