Projects

Reciklaža električnog otpada u svijetu

22.07.2020.

Kolika je stopa reciklaže električnog otpada po kontinentima?

Europa ima najveću stopu reciklaže od 42,5%.

  • Azija 11,7%
  • Amerika 9,4%
  • Okeanija 8,8%
  • Afrika 0,9%

Bitno je znati da se električni i elektronski otpad u Federaciji Bosne i Hercegovine reciklira preko ovlaštenog operatera ZEOS eko-sistem d.o.o. Više o samom procesu reciklaže i načinu predaje možete pogledati ovdje.

#NeGomilajRecikliraj #ZeosEkoSistem

Izvor: The Global E-waste Monitor 2020

Forti V., Baldé C.P., Kuehr R., Bel G. The Global E-waste Monitor 2020: Quantities, flows and the circular economy potential. United Nations University (UNU)/United Nations Institute for Training and Research (UNITAR) – co-hosted SCYCLE Programme, International Telecommunication Union (ITU) & International Solid Waste Association (ISWA), Bonn/Geneva/Rotterdam. 
 


Related news:

Gdje reciklirati električni / elektronički otpad u Konjicu?
ZEOS eko-sistem u službi ovlaštenog operatera za Općinu Konjic je obezbijedio tri lokacije za zbrinjavanje i reciklažu električnog i elektronskog otpada. Građani imaju mogućnost da svoj elektro otpad odlože u ZEOS-ove kontejnere ili na lokaciji reciklažnog dvorišta JKP Standard Konjic.


Pogledajte proizvedenu količinu električnog i elektronskog otpada, po kontinentima u 2019. godini.
- Azija 24,9 miliona tona (Mt) - Amerika 13,1 miliona tona (Mt) - Europa 12 miliona tona (Mt) - Afrika 2,9 miliona tona (Mt) - Okeanija 0,7 miliona tona (Mt)


Koliki je rast količine električnog otpada godišnje?
U  prosjeku,  ukupna  težina (isključujući fotonaponske ploče) globalne potrošnje električnog otpada povećava se godišnje za 2,5 miliona tona (Mt), a bila je 53,6 Mt u 2019. godini.


More news

Share content