Projects

E- transformer u posjeti Bihaću, Bosanskom Petrovcu i Ključu

10.12.2015.

 U novembru mjesecu ZEOS eko-sistem u saradnji sa Ministarstvom za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona započeo je projekat pod nazivom „ EE-Transformer“, s ciljem da podigne svijest javnosti o opasnostima koje imaju po okoliš  i ljudsko zdravlje nestručno odlaganje i rukovanje  EE otpadom,  da informirmiše učenike o resursima koji se mogu sačuvati ponovnom upotrebom i reciklažom EE otpada, te mogućnostima i načinima propisnog  zbrinjavanja EE otpada. I kao krajnji cilj prikupljanja određene količine EE otpada.

Jedna od aktivnosti projekta je i dolazak E-transformera, edukativnog vozila koji je predstavljen učenicima i građanima u nekoliko gradova ovog kantona. 

Među posljednjim gradovima koje je obišao E-transformer su 06. i 07.12.2015 godine Bihać, 08.12.2015 godine Bosanski Petrovac gdje bilo više od 320 posjetitelja i 09.12.2015 godine Ključ, gdje su pored učenika posjetili i građani nešto više od njih 200.

 E-transformer na svojoj turneji kroz gradove BiH obišao je Kanton Sarajevo gdje je oko 5000 učenika i građana bilo uključeno u edukaciju i posjetu E-transformera. Do sada u Unsko-sanskom kantonu edukativno vozilo je obišlo gradove: Velika Kladuša, Bužim, Bosanska Krupa, Cazin, Bihać, Bosanski Petrovac i Ključ.

Zeos-ovo edukativno vozilo će još danas biti postavljeno 10.12.2015 godine u Sanskom Mostu ispred OŠ 5. oktobar i sa tim će se završiti posjeta Unsko-sanskom kantonu.

 

More news

Share content