Projects

Dodjela nagrada za prikupljanje elektroničkog i električnog otpada „Pokreni se – Opameti se“.

01.12.2015.

 U petak, 27.11.2015. u O.Š. Aleksa Šantić su prezentirani predmeti od električnog i elektronskog otpada koje su izrađivali učenici 10 osnovnih škola u toku projekta „ Pokreni se – Opameti se“. 

Cilj akcije bio je podići svijest javnosti o odvojenom prikupljanju EE otpada i resursima koji se mogu sačuvati ponovnom upotrebom i reciklažom ove vrste otpada.

Proglašeni su pobjednici međuškolskog takmičenja u izradi predmeta i pobjednici sakupljanja otpadne električne i elektronske opreme. 

 

1. Mjesto – O.Š. Mula Mustafa Bašeskija – svjetleća reklama i O.Š. Grbavica 1 – lampa

2. Mjesto – O.Š. Nafija Sarajlić - roštilj I O.Š. Osman Nuri Hadžić - ventilator

3. Mjesto – O.Š. Vrhbosna – detektor metala I O.Š Safet beg Bašagić – osvježivač zraka

 Prva tri mjesta međušoklskog takmičenja u sakupljanju OEEO osvojile su škole:

1. O.Š. Aleksa Šantić

2. O.Š. Hasan Kaimija i 

3. O.Š. Safet beg Bašagić

Pobjednicima su uručene vrijedne nagrade i to projektor, TV, monitori, tastarure i miševi, printeri, električna lemilica, pila za dekupiranje, tračna bušilica, ubodna pila, aku bušilica kao i zahvalnice. 

 

More news

Share content