Projects

Otkriven je nevidljivi e-otpad - Međunarodni dan e-otpada još jednom pokazuje uspjeh!

14.11.2023.

Prema podacima Ujedinjenih nacija, 8 kg e-otpada po stanovniku biti će proizvedeno širom svijeta do 2023. godine. To znači da je 61,3 miliona tona elektronskog otpada odbačeno u roku od godinu dana, što je više od težine Kineskog zida.

Samo 17,4 % ovog otpada, koji sadrži mješavinu štetnih materija i dragocijenih materijala, biti će zabilježeno kao pravilno prikupljeno, obrađeno i reciklirano na globalnom nivou. Preostalih 50,6 miliona tona biti će ili stavljeno na deponiju, spaljeno ili ilegalno prodato i tretirano na nestandardan način ili jednostavno gomilano u domaćinstvima. Čak i u Evropi, koja predvodi u reciklaži e-otpada, samo 55% e-otpada se zvanično prijavljuje kao prikupljeno i reciklirano, a nedostatak svijesti javnosti spriječava zemlje da razvijaju cirkularne ekonomije za elektronsku opremu.

Zbog toga, vjerujući da je obrazovanje dio odgovora na pitanje e-otpada, WEEE Forum i njegovi članovi održali su 14. oktobra 2023. šesto izdanje Međunarodnog dana e-otpada. Ove godine fokus ove globalne akcije podizanja svijesti bio je “nevidljivi e-otpad” – tj. svi e-uređaji koje ne prepoznajemo lahko kao takve. Pod sloganom "Možete reciklirati bilo šta utikačem, baterijom ili kablom!", skoro 200 organizacija iz 54 zemlje, raspoređenih na 6 kontinenata, zvanično registrovanih je pokrenulo različite vrste aktivnosti za promovisanje pravilnog tretmana električne i elektronske opreme kako bi se omogućila ponovna upotreba, obrada i reciklaža. Bezbrojni drugi učesnici pridružili su se obilježavanju dana, prikupljanjem e-otpada, vijestima, online i drugim kampanjama za podizanje svijesti.

WEEE Forum je uradio studiju sa Institutom UN-a za obuku i istraživanje (UNITAR) kako bi procijenio koliko se "nevidljivog" e-otpada proizvodi. Rezultati istraživanja bili su zapanjujući: gotovo 1/6 ukupnog elektronskog otpada po masi – 9 milijardi kg godišnje moglo bi proći nezapaženo. Samo e-igračke čine 1/3 ove kategorije sa 7,3 milijarde komada generisanih svake godine. To je skoro jedna odbačena e-igračka za svaku osobu na planeti. Ostali primjeri 'nevidljivih' uređaja su električne cigare, koje brzo stiču popularnost u mnogim zemljama. Prošle godine je bačeno 844 miliona ovih uređaja. Ovo je jednako težini šest Ajfelovih tornjeva. Infografike koje sadrže više statističkih podataka dostupne su ovdje.

Da bi pokazao koliko problematično pravilno prepoznavanje elektronskih uređaja ponekad može biti, WEEE Forum je sa svojim članovima sproveo ulična istraživanja, gdje je od javnosti zatraženo da identifikuju neke od elektronskih uređaja. Rezultate pogledajte ovdje!

Kroz saradnju sa mrežom operatera WEEE Foruma, napravljen je i niz video zapisa u  kojima profesionalci koji predstavljaju različite učesnike u lancu vrednosti objašnjavaju pitanje nevidljivog e-otpada iz njihove perspektive.

Članovi WEEE Foruma, koji deluju kao lideri aktivnosti Međunarodnog dana e-otpada u zemljama koje pokrivaju, obezbijedili su veliku nacionalnu medijsku pokrivenost održavanjem konferencija, sakupljanjem e-otpada, kao i TV i radio nastupa i promocije na visokom nivou na društvenim mrežama. Međunarodna medijska pokrivenost, uključujući članke BBC-a, Financial Timesa, Newsweeka, New ScientistaIndependenta  i  mnogih drugih nacionalnih novinskih kuća i utjecajnih medija širom svijeta, rezultirala je procijenjenim dosegom od preko 2 milijarde ljudi.  

Na političkoj strani, mnoge nacionalne agencije i ministarstva životne sredine učestvovale su u obilježavanju, a komesar EU za životnu sredinu Virginijus Sinkevičius počastio je ovaj dan posvećenom video porukom.

Pascal Leroy, generalni direktor WEEE Foruma, izrazio je zadovoljstvo rezultatima kampanje: "Imati tako široko učešće u Međunarodnom danu e-otpada, uključujući velike kompanije, vlasti i međunarodne organizacije, ali i mala preduzeća, škole, univerzitete, nevladine organizacije i mnoge druge igrače uključene u sektor e-otpada, za nas je dokaz da je saradnja između svih učesnika na terenu moguća. I dalje se nadamo da će prilike i uspjeh koji smo stvorili biti iskorišteni kako bi se efikasnije riješilo pitanje e-otpada".

“Drago nam je da svake godine imamo priliku prenijeti ove važne informacije i aktivnosti koji se rade u čitavom svijetu građanima i u našoj državi. Ove godine ZEOS eko-sistem d.o.o. kao ovlašteni operater za područje Federacije Bosne i Hercegovine svoje aktivnosti je usmjerio na promociju besplatnog odlaganja e-otpada sa kućne adrese i kroz edukativne aktivnosti za najmlađe. Centralna manifestacija je održana u vrtiću Dunje uz recklažu e-otpada, prezentacije i maskotu Mr. Recka. Naša univerzalna poruka za sve je da otpad nije smeće, može da se reciklira i to je jedini pravilan način da se smanji stepen zagađenja i ponovno iskoriste važne sirovine. Čitav proces počinje u domaćinstvu i zavisi od svakog pojedinca, moramo biti svjesni svojih postupaka i čuvati ono što imamo u Bosni i Hercegovini.” Istaknuo je Emil Šehić, direktor društva ZEOS eko-sistem d.o.o.

Kratak pregled svih aktivnosti može se pogledati ispod:
https://www.youtube.com/watch?v=6OD7JmIb8i0

Infografike, animacije, video zapisi i drugi materijali pripremljeni za ovo izdanje Međunarodnog dana e-otpada mogu se pogledati ovdje.


Related news:

6. Međunarodni dan e-otpada - u fokusu je nevidljivi e-otpad!
Gotovo 10 milijardi dolara nalazi se u važnim sirovinama koje se mogu izvući iz ogromne godišnje količine e-igračaka, kablova i e-cigareta.


More news

Share content