Projects

PROLJETNA AKCIJA ČIŠĆENJA U KANTONU SARAJEVO "OČISTI - RECIKLIRAJ"

08.04.2022.

Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo komunalne privrede, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo u saradnji sa komunalnim preduzećima KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo i KJKP “PARK” Sarajevo, te ostalim partnerima na projektu - ZEOS eko-sistem, Ekopak i NVO Prljavi grad Sarajevo organiziraju proljetnu akciju čišćenja i unapređenja odvojenog prikupljanja otpada, pod nazivom "OČISTI - RECIKLIRAJ".

Akcija počinje 09.04.2022. godine u Općini Stari Grad i trajati će do 27.05.2022. godine. Planirano je da se izdvoji za svaku općinu na području Kantona Sarajevo 7 dana. Pored redovnih aktivnosti na odvozu kabastog otpada, čišćenja i uređenja javnih površina, u saradnji sa partnerima Ekopak i ZEOS organizovati će se edukacija stanovništva o pravilnom odlaganju reciklažnih sirovina, te elektronskog i električnog otpada.

KJKP “PARK” d.o.o. Sarajevo u sklopu ovog projekta pored redovnih aktivnosti na uređenju zelenih površina, vršiti će i uređenje školskih dvorišta u dvije osnovne ili srednje škole po Općini. KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo će prema rasporedu koji je utvrđen za Općine, sa partnerima Ekopak i Zeos, postaviti zelene zvonaste kontejnere na četiri lokacije gdje će građani moći odlagati ambalažno staklo, odnosno educirati se o pravilnom odlaganju otpada, te prikupljati elektronski i električni otpad pomoću mobilnog reciklažnog dvorišta. Svi građani koji budu predali električni i elektronski otpad u mobilno reciklažno dvorište, imati će priliku popuniti kratki obrazac i učestvovati u nagradnom kvizu znanja, koji organizuje ZEOS eko-sistem, a građani će imati mogućnost slučajnim odabirom osvojiti jednu od tri nagrade. Informacije će biti dostupne na http://www.zeos.ba.

Pozivamo građane da daju svoj doprinos i aktivno učestvuju u ovoj akciji. Raspored aktivnosti po općinama i informacije o proljetnoj akciji možete dobiti putem viber poruka na broj 062 00 22 44.

Akcija će se odvijati od 09.04.2022. do 27.05.2022. god. po sljedećem rasporedu:

 • Stari Grad 09.04. – 15.04.
 • Centar 16.04. – 22.04.
 • Novo Sarajevo 23.04. – 29.04.
 • Novi Grad 30.04. – 06.05.
 • Ilidža 07.05. – 13.05.
 • Vogošća i Ilijaš 14.05. – 20.05.
 • Trnovo i Hadžići 21.05. – 27.05.

Detaljan plan akcije za Općinu Stari Grad preuzmite ovdje.

Detaljan plan akcije za Općinu Centar preuzmite ovdje.

Plan akcije odvojenog prikupljanja elektronskog i elektroničkog otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta u Općini Stari Grad.

Datum

Lokacija – mjesto reciklažnog dvorišta

Vrijeme odlaganja otpada

  16.04.2022.

Nahorevska (kružni tok) između bolnice Jagomir i Zavoda za toksikomaniju

12 – 15 h

  16.04.2022.

Maria Mikulića (na ulazu u ulicu prema kontejnerima)

15 – 18 h

  17.04.2022.

Dejzina Bikića (uz zvona)

12 – 18 h

  18.04.2022.

Jovana Bijelića (ulaz u ulicu)

12 – 18 h

  19.04.2022.

Slatina bb (kod bus stajališta na raskrsnici Slatina-Kromolj) uz postojeće kontejnere

12 – 18 h

  20.04.2022.

Skenderija - Privredni grad

12 – 18 h

  21.04.2022.

Mis Irbina (uz postojeće kontejnere kod BBI)

12 – 18 h

 

Plan kretanja za Općinu Centar

Datum

Lokacija – mjesto reciklažnog dvorišta

Vrijeme odlaganja otpada

  16.04.2022.

Nahorevska (kružni tok) između bolnice Jagomir i Zavoda za toksikomaniju

12 – 15 h

  16.04.2022.

Maria Mikulića (na ulazu u ulicu prema kontejnerima)

15 – 18 h

  17.04.2022.

Dejzina Bikića (uz zvona)

12 – 18 h

  18.04.2022.

Jovana Bijelića (ulaz u ulicu)

12 – 18 h

  19.04.2022.

Slatina bb (kod bus stajališta na raskrsnici Slatina-Kromolj) uz postojeće kontejnere

12 – 18 h

  20.04.2022.

Skenderija - Privredni grad

12 – 18 h

  21.04.2022.

Mis Irbina (uz postojeće kontejnere kod BBI)

12 – 18 h

 

Na lokacijama gdje će biti locirano mobilno reciklažno dvorište građani će imati mogućnost:

 •  odvojeno odlaganje elektronskog i elektroničkog otpada;
 •  odvojeno odlaganje ambalažnog otpada: papira, kartona, PET ambalaže, najlona i stakla;
 •  popunjavanja upitnika sa kojim će učestvovati u nagradnoj igri ZEOS-a koji će na kraju akcije izvući dobitnike koji će dobiti nagrade u vidu novog električnog aparata;
 •  dobiti informacije o odvojenom prikupljanju svih vrsta otpada od strane uposlenika KJKP RAD-a.

Related news:

Počinje proljetna akcija prikupljanja kabastog otpada
Vlada Kantona Sarajevo i Ministarstvo komunalne privrede, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo u saradnji sa komunalnim preduzećima RAD i Park, te ostalim partnerima - ZEOS eko-sistem, EKOPAK i NVO Prljavi Grad Sarajevo, organiziraju proljetnu akciju prikupljanja kabastog otpada i unapređenja odvojenog prikupljanja otpada.


More news

Share content