Projects

Šta je EE otpad?

01.10.2015.

 Na formiranje ekološke svijesti čovjeka, djeluje mnoštvo faktora. Edukacijom od najranijeg uzrasta formira se neophodan nivo ekološke svijesti. Stoga vam svakog ponedjeljka u suradnji sa Društvom ZEOS eko-sistem d.o.o., koji je prvi operater sistema upravljanja otpadom električne i elektronske opreme u Bosni i Hercegovini, preporučujemo našu kolumnu "Ekologija od ponedjeljka".

 LINK: http://manager.ba/clanak/sto-je-ee-otpad

More news

Share content