Projects

Bravo građani Sarajeva!

09.03.2020.

Danas su ispražnjeni kontejneri u Mercator BH Ložionička i Importanne Centar.

Imate li stari aparat ili baterije u svojoj kući? Pronađi najbliži kontejner na www.zeos.ba i recikliraj svoj elektro otpad!

#ZEOS #NeGomilajRecikliraj #Share #Like #Kontejneri

#Elektro #Električni #Elektronski #Otpad #Ekologija #Reciklaža #Ecology #StariAparati

More news

Share content