Projects

Projekat: "Promocija i edukacija o reciklaži i uličnim kontejnerima"

22.11.2019.

U periodu od 04. do 21. novembra 2019. godine pokrenuli smo projekat u OŠ Malešići pod nazivom: "Promocija i edukacija o reciklaži i uličnim kontejnerima".

Predstavnik ZEOS eko-sistem d.o.o. je za učenike je održao prezentaciju i kviz znanja, a aktivnost sakupljanja i reciklaže e-otpada od strane učenika nagradili smo novim tastaturama za učionicu informatike.

Projekat je realizovan uz saradnju sa JP Komus d.o.o. Gračanica. JP Komus d.o.o. Gračanica je ovlašteni sakupljač operatera ZEOS eko-sistem d.o.o. gdje građani mogu besplatno odložiti svoj električni i elektronski otpad, uz to su u Gradu Gračanica postavljeni i kontejneri za e-otpad koje građani također mogu koristiti. Lokacije kontejnera pogledajte na karti ovdje: http://bit.ly/preuzimanje

U projektu je učestvovalo 155 učesnika, a sakupljeno je 440 kg otpada.

More news

Share content