Projects

Međunarodni dan e-otpada / International E-waste Day

24.09.2019.

Da li ste znali da će se približno 50 miliona tona e-otpada proizvesti globalno u 2019. godini, ali da će samo 10 miliona tona biti dokumentovano kao pravilno sakupljeno i reciklirano.

Dragi naši brinite o svome okolišu, pravilno odlažite otpad. 

 

 #14october #weee #iewd #ewasteday

 
 

More news

Share content