Projects

ZEOS eko-sistem: Besplatno preuzimanje e-otpada

20.09.2018.

Znak za označavanje posebnog sakupljanja otpadne e-opreme prikazan je kao precrtan kontejner na točkovima, nalazi se na e-opremi ili uputstvu e-opreme, a znači da je obavezno posebno sakupljanje otpadne e-opreme.

Proces preuzimanja e-otpada je vrlo jednostavan, sve što je potrebno uraditi je popuniti nalog za preuzimanje koji se nalazi na internet stranici www.zeos.ba pod odjeljkom dokumenti, a koji možete preuzeti ovdje, te ga poslati na e-mail adresu info@zeos.ba. Posjednik e-otpada dobiva prateći list, kao dokaz o besplatnoj predaji e-opreme, koja će biti zbrinuta, obrađena i prerađena na ekološki prihvatljiv način.

Manje količine e-otpada se mogu odložiti u na neku od lokacija gdje se nalazi naša infrastruktura, mapu možete pogledati ovdje.

ZEOS eko-sistem brine o okolišu Bosne i Hercegovine.

Više na: https://www.akta.ba/bs/Vijest/vijesti/zeos-eko-sistem-besplatno-preuzimanje-e-otpada/80528

More news

Share content