Projects
ZEOS djeca za djecu električno otpad.jpg

Dan planete Zemlje - projekat Djeca za djecu

17.04.2018.

Povodom Dana planete Zemlje 22.04.2018. mi u kompaniji ZEOS eko-sistem, u dogovoru sa nastavnicima škola, odlučili smo provesti projekat podizanja svijesti kroz edukakaciju i video prezentaciju u školama na području Kantona Sarajevo.

U okviru projekta Djeca za djecu mali čuvari okoliša će imati priliku praktično primijeniti proces reciklaže i na taj način će dati doprinos za svoje vršnjake u Roditeljskoj kući - U.G. Srce za djecu koja boluju od raka.

ZEOS eko-sistem će na osnovu njihovih aktivnosti pomoći rad Roditeljske kuće.

Projekat će se provoditi u:

  • Osnovnoj školi Meša Selimović 
  • Osnovnoj školi Đulistan
  • Centru Vladimir Nazor
  • Osnovnoj školi Grbavica I
  • Osnovnoj školi Fatima Gunić
  • U.G. Srce za djecu koja boluju od raka
  • Desetoj osnovnoj školi Ilidža

Svi građani koji žele podržati projekat Djeca za djecu i tako učestvovati u pomoći radu Roditeljske kuće - Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH, mogu svoj električni i elektronski otpad odložiti u naše ulične kontejnere na lokacijama:

- Grbavička 14 (OŠ Grbavica I)
- Azize Šaćirbegović 80 (Centar Vladimir Nazor)
- Ložionička 16 (TC Merkator)

 

#ZEOS #edukacija #odlaganje #sakupljanje #obrada #reciklaža #električni #elektronski #otpad

ZEOS djeca za djecu električno otpad.jpg
Dan planete Zemlje Meša Selimović (6).jpg
Dan planete Zemlje Meša Selimović (5).jpg
Dan planete Zemlje Meša Selimović (1).jpg
Dan planete Zemlje Meša Selimović (2).jpg
Dan planete Zemlje Meša Selimović (10).jpg
Dan planete Zemlje Meša Selimović (11).jpg

More news

Share content