Projects
ZEOS Breza i Vareš (1).jpg

Pokretanje projekata u Brezi i Varešu

18.02.2018.

Dana 16.02.2018. u skladu sa planom realizacije projekta Recikliran uređaje je spašen resurs! održani su sastanci u Općinama Breza i Vareš. 
 

Općine su spremno podržale i uključile se u projekat edukacije i selektivnog odvajanja e-otpada, te usaglasile saradnju sa ZEOS eko-sistem d.o.o. za uključenje komunalnih preduzeća, osnovnih škola i lokalnih medija (Radio Breza i Hrvatski Radio Bobovac). 

Želimo da se zahvalimo našim saradnicima na toploj dobrodošlici i podršci ovome projektu, koji će doprinijeti pobošljanju stanja okoliša, podizanju svijesti građana te obezbjeđenju da se e-otpad u toku i nakon projekta zbrinjava u skladu sa ekološkim standardima. 

ZEOS Breza i Vareš (1).jpg
ZEOS Breza i Vareš (4).jpg
ZEOS Breza i Vareš (2).jpg
ZEOS Breza i Vareš (3).jpg

More news

Share content