Projects

Očistimo Gračanicu od električnog i elektronskog otpada

14.12.2013.

U akciji pod nazivom "Očistimo Gračanicu od električnog i elektronskog otpada", koja je trajala od 23. novembra do 14. decembra 2013. godine sudjelovali su ZEOS eko-sistem d.o.o. u svojstvu ovlaštenog operatera sistema, društvo KEMIS-BH d.o.o. Lukavac u svojstvu ovlaštenog sakupljača, te Javno komunalno preduzeće Komus d.o.o. Gračanica, a sve pod pokroviteljstvom načelnika obćine Gračanica, te Radia Gračanica, kao medijskog sponzora.

Građani općine Gračanica imali su mogućnost da mjesec dana besplatno predaju električni i elektronski otpad na deponiju u Gračanici ili da svake subote u drugoj mjesnoj zajednici na području općine predaju električni i elektronski otpad, prema unaprijed najavljenoj lokaciji. Prilikom besplatne predaje otpadne električne i elektronske opreme građani su imali priliku popuniti kupon, te sa time sudjelovati u nagradnom izvlaćenju za kombinovani frižider. Dobitnik nagradnog frižidera je gospodin Dževaz Nurić, pobjedniku od srca čestitamo.

More news

Share content