Activities

Pozitivne priče postoje!

21.09.2022.

Svaka porodica u prosjeku ima 11 starih aparata godišnje, koje skladišti u svome domu.

ZEOS eko-sistem d.o.o. će zahvaljujući projektu Zelena e-volucija osigurati kontejnere za odlaganje i pravilnu reciklažu e-otpada.

Tvoj doprinos je važan. Šta možeš odložiti u kontejner pogledaj na www.zeos.ba.

Projekat je sufinansirao Fond za zaštitu okoliša FBiH www.fzofbih.org.ba

Sadržaj objave je isključiva odgovornost društva ZEOS eko-sistem d.o.o. i ne predstavlja nužno stav Fonda za zaštitu okoliša FBiH.

Više o projektu pročitajte ovdje.

#ZelenaEvolucija

More news

Share content