Activities

U Kantonu Sarajevo uspostavlja se efikasan sistem upravljanja otpadom

18.07.2022.

SARAJEVO, 14. jula (FENA) - Kantonalno javno komunalno preduzeće “Rad” s devet općina u Kantonu Sarajevo učestvuje u realizaciji projekta “Efikasan sistem upravljanja otpadom u KS”.

- To podrazumijeva da će u Kantonu Sarajevo biti postavljeno 1.000 kontejnera za selektivno odlaganje otpada. Također, bit će nabavljeno 5.000 kanti, kao i 2.000 kompostera - rekla je za Fenu direktorica KJKP “Rad” Vera Arnautović.

Dodala je da će u Kantonu Sarajevo biti izgrađeno jedno reciklažno dvorište, gdje će građani moći odlagati reciklažne sirovine, električni i elektronički otpad, rashladne uređaje, kabasti otpad, tekstil i drugo.

- Primijenit će se dobra praksa iz Češke u cilju unapređenja otpada, budući da Češka finansira ovaj projekat sa 2,6 miliona KM. Realizacija projekta započela je u julu 2021. godine, a planirani završetak je decembar 2023. godine - istakla je Arnautović.

Sanja Lepić, šefica Ureda “People in Need” za BiH, koji je glavni implementator projekta, naglasila je da će u okviru projekta biti postavljena infrastruktura odnosno 275 zelenih otoka gdje će biti kontejneri za odvojeno prikupljanje otpadom.

- Zeleni otoci su mjesta gdje su postavljeni kontejneri. Dakle, sada na nekim mjestima imamo stare sive kontejnere u koje se odvaja mješani otpad. Ti zeleni otoci će biti unaprijeđeni, uređeni, te će na tim mjestima biti postavljeni zeleni, plavi i žuti kontejneri za odlaganje plastike/metala, papira i stakla. Za sada u Kantonu Sarajevo imaju sporadično uspostavljeni zeleni otoci, ali to nije zaživjelo. Zbog toga ćemo kroz navedeni projekat imati uspostavu nove infrastrukture, medijsku kampanju i radit ćemo na osnaživanju KJKP “Rad” kako bi oni usvojili te moderne prakse prilikom odlaganja otpada - pojasnila je Lepić.

Pored uspostavljanja infrastrukture radit će se na informiranju građanstva, te pozvati građani da i oni daju doprinos u odvojenom prikupljanju otpada.

- Projekat također podrazumijeva i procjenu pravne legislative koja prati ovu problematiku, kako bi i ona dala podršku efikasnom sistemu upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo - dodala je Lepić.

Aranutović i Lepić su s ostalim učesnicima projekta danas prisustvovali prezentaciji napretka projekta “Efikasan sistem upravljanja otpadom”, koja je upriličena u Muzeju književnosti i savremene umjetnosti.

Nosioc projekta je People in Need, a partneri projekta su KJKP Rad d.o.o., Ministarstvo komunalne privrede infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Općine Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Hadžići, Ilijaš, Vogošća i Trnovo, EKOPAK d.o.o. i ZEOS eko-sistem d.o.o.

Izvor: https://fena.ba/
Tekst: Senka Trgovčević, FOTO FENA /Foto FENA

More news

Share content