Activities

Edukacija šire javnosti o pravilnom odlaganju električnog i elektronskog otpada

14.01.2022.

Edukacija o zagađenju je vrlo važna. Sada smo naš video prilagodili i za naše najmlađe.

Pogledajte, podijelite, informišite prijatelje, zajedno činimo promjene.

Video odgovara na pitanja:

  • Šta je električni i elektronski otpad,
  • Kako odlagati električni i elektronski otpad,
  • Gdje odlagati električni i elektronski otpad,
  • Zašto odlagati električni i elektronski otpad,
  • Kako se zbrinjava/reciklira električni i elektronski otpad.

Projekat Ekolucija - Revolucija ekološke svijesti, je finansiran od strane društva ZEOS eko-sistem d.o.o., a sufinansiran od strane Challenge to Change projekta i Ambasade Švedske u Bosni i Hercegovini.


Related news

Prvi put u Tuzli i Živinicama kontejneri za elektro otpad
U sklopu projekta Ekolucija – Revolucija ekološke svijesti, kojeg finansira i implementira ZEOS eko sistem d.o.o., a kroz program Challenge to Change sufinansira Ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini, od januara 2022. godine na ulicama Tuzle i Živinica, bit će postavljeni ulični kontejneri za odlaganje e-otpada.


Početak projekta Ekolucija – revolucija ekološke svijesti
O projektu Trajanje projekta: 28.09. 2021 – 31.01.2022. godine. Vrijednost projekta: 124.959,33 KM Finansiranje: 53,05% ZEOS eko-sistem, 46,95% Challenge to change program, koji implementira Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA i Razvojna agencija RS – RARS. Projekat je odobren u okviru Challenge to change projekta, koji finansira Ambasada Švedske u BiH. Područje implementacije: Grad Tuzla i Grad Zenica


More news

Share content