Activities

Posjeta učenika reciklažnom postrojenju

09.05.2019.

Dana 25.04.2019. godine smo zajedno sa Srednjom školom metalskih zanimanja, u okviru aktivnosti Zelena sedmica, posjetili jedno od naših reciklažnih postrojenja firmu Aida - Commerce d.o.o.

100 učenika je imalo priliku da se upozna sa procesom reciklaže jer, kako nam to iz Aide - Commerce poručuju, to je naša budućnost!

 

Reciklaža je moguća samo ukoliko se otpad pravilno odlaže, zbog toga dragi naši pravilno koristite i čuvajte svoje kontejnere za posebne kategorije otpada.

www.zeos.ba


More news

Share content