Activities

Svjetski dan zaštite okoliša 05.06.2017.

05.06.2017.

Obavještavamo građane Bosne i Hercegovine da je danas 05.6.2017. godine Svjetski dan zaštite okoliša.

Tog se datuma obilježava godišnjica Konferencije Ujedinjenih naroda održane 1972. godine u Stockholmu, na kojoj je usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda.

U 2017. Godini cilj nam je da motivišemo i uključimo što veći broj građana i pravnih lica u procesu odlaganja, sakupljanja i reciklaže električnog i elektronskog otpada, jer svake godine se proizvode sve veće i veće količine otpada, koje povećavaju emisiju štetnih gasova i ostalih opasnih supstanci.

Godišnje se generiše cca 40 miliona tona električnog i elektronskog otpada širom svijeta. Veliki procenat od te količine se može reciklirati i ponovno koristiti kao nova sirovina.

U prilogu se nalazi nekoliko predivnih fotografija zabilježenih širom naše Bosne i Hercegovine, posjetite ih i podržite naše aktivnosti podizanja svijesti po pitanju zbrinjavanja električnog i elektronskog otpada.

ZEOS eko-sistem d.o.o.

Tvornička 3. 71210 Ilidža, Sarajevo

 

E-mail: info@zeos.ba

Kontakt telefoni:

+387 33 846 316

+387 33 628 606

+387 33 846 317

More news

Share content