Međunarodni dan e-otpada 2021: U Federaciji Bosne i Hercegovine širi se mreža za sakupljanje električnog i elektronskog otpada

Ovogodišnja svjetska planina otpadne električne i elektronske opreme procjenjuje se na ukupno 57,4 miliona tona, što je više od težine Kineskog zida, najtežeg vještačkog objekta na Zemlji. Statistike pokazuju da će do 2030. godine količina e-otpada godišnje biti 74 miliona tona, što znači godišnji rast 3-4%. Navedeno je posljedica sve već broja korištenja elektronske opreme, kraćeg životnog vijeka i ograničenih mogućnosti servisiranja-popravke pokvarene opreme.

Saznaj više

Međunarodni dan e-otpada / International E-Waste Day

Potrošač je ključ cirkularne ekonomije! Ideja o Međunarodnom danu e-otpada, koji nastupa 14. oktobra, je pokrenuta 2018. godine od strane WEEE Foruma, kao podrška pravilnom zbrinjavanju električnog i elektronskog otpada, a danas uključuje 111 najvećih organizacija iz 51 države širom svijeta. U Bosni i Hercegovini, zajedno sa društvom ZEOS eko-sistem u obilježavanju Međunarodnog dana e-otpada učestvuju JP Komus d.o.o. Gračanica i JKP Čistoća d.o.o. Cazin.

Saznaj više

Prvi sastanak platforme za suradnju relevatnih aktera na projektu "Efikasno upravljanje otpadom u Kantonu Sarajevo"

Dana, 07.10.2021. godine sa početkom u 09.00 sati, u prostorijama KJKP "RAD" d.o.o. Sarajevo, održan je prvi sastanak platforme za suradnju relevatnih aktera na projektu "Efikasnog upravljanja otpadom u Kantonu Sarajevo".

Saznaj više

Godišnji izvještaji

Ne gomilaj - recikliraj!