O nama

Naši rezultati

Broj obveznika Broj sakupljača Količina sakupljenog e-otpada u tonama Broj mjesta za odlaganje Broj informisanih učesnika

Društvo ZEOS eko-sistem d.o.o. (u nastavku teksta Operater sistema) prvi je Operater sistema upravljanja otpadnom električnom i elektronskom opremom u Bosni i Hercegovini, ovlašten od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Operater sistema je pravno lice, na koje su uvoznici, distributeri i proizvođači (u nastavku teksta Obveznici sistema) prenijeli obavezu izvještavanja, upravljanja i zbrinjavanja otpadne električne i elektronske opreme.

Zakonska regulativa na osnovu koje djeluje ZEOS eko-sistem je Zakon o upravljanju otpadom i Pravilnik o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda. Sve o zakonskoj regulativi pročitajte ovdje.

Svrha osnivanja Operatera sistema je:

  • da se svim Obveznicima sistema obezbijede jednaki i povoljniji uslovi poslovanja,
  • da se ne plaćaju kaznene naknade propisane pravilnikom, već da se plaćaju niže naknade koje definiše Operater sistema za prvi plasman nove električne i elektronske opreme
  • da se olakša način izvještavanja od strane Obveznika sistema za prodaju odnosno plasman nove električne i elektronske opreme
  • da se uspostavi kvalitetan i održiv sistem zbrinjavanja (obrada i reciklaža) električnog i elektronskog otpada
  • da se obezbijedi pravna podrška i besplatne konsultacije za postojeće i buduće Obveznike sistema

Operater sistema je osnovan kao servis koji stoji na raspolaganju svojim Obveznicima sistema koristi svoja znanja i resurse da im na najbolji način olakša izvještavanje i omogući ispunjenje zakonskih obaveza. Također uloga Operater sistema je da obezbijedi plaćanje manjih naknada za plasiranu električnu i elektronsku opremu, u odnosu na samostalno ispunjavanje zakonskih obaveza od strane uvoznika, proizvođača i distributera, što za Obveznike sistema znači smanjenje troškova poslovanja. Također Operater sistema brine i o zbrinjavanju električnog i elektronskog otpada od strane Obveznika sistema.

Statut društva Operater sistema i Odluka o osnivanju Operater sistema jasno definiše princip neprofitnog poslovanja, da se eventualna dobit Operater sistema ne može isplaćivati vlasnicima, već se isključivo koristi za obavljanje i razvoj osnovne djelatnosti Operater sistema.

Sva pravna lica svoj e-otpad mogu besplatno predati u naš sistem zbrinjavanja putem elektronskog naloga ovdje. Građani svoj e-otpad mogu odložiti u naše ulične kontejnere ili dovući do najbližeg reciklažnog dvorišta, bez naknade.


Vrijednosti

Inovacije: uključivanje škola i djece u reciklaži e-otpada

Jednakost: za sve Obveznike sistema kojima pružamo jedinstven i siguran sistem izvještavanja za plasirane proizvode i zbrnjavanja e-otpada

Stabilnost i povjerenje: dugoročan, troškovno efikasan model prenosa produžene odgovornosti proizvođača, uvoznika ili distributera

Neprofitno djelovanje: poslovanje je ne za profit, sva dobit se ulaže u razvoj Operater sistema

Aktivno osvještavanje građana: sa ciljem mijenjanja navika građana u svrhu poboljšanja našeg okoliša

Stručni kadar: nadzorni organ društva kroz redovne sjednice analizira i kontroliše rezultate poslovanja

Online sistem: implementacija IT tehnologija u poslovanju, izvještavanju i sakupljanju e-otpada, elektronska aplikacija i baza podataka

Društvena odgovornost: vodimo brigu o redovnom i cjelokupnom procesu zbrinjavanja u ime Obveznika sistema i drugih posjednika e-otpada


Misija

Finansiranje, upravljanje, unapređenje i promocija procesa zbrinjavanja i reciklaže e-otpada, uz poštivanje zakonskih propisa, a sa ciljem zaštite okoliša i održivog razvoja procesa zbrinjavanja e-otpada za Obveznike sistema i sve ostale posjednike.


Vizija

Naša vizija je stvoriti svjesnu zajednicu, koja prepoznaje opasnost nepravilnog odlaganja i tretmana e-otpada. Želimo uspostaviti stabilan sistem informisanja i reciklaže e-otpada u našoj državi, koji će za Obveznike sistema, pravna lica, naše građane i buduće generacije koje dolaze, obezbijediti besplatnu reciklažu, uz čistu i sigurnu životnu sredinu bez ove vrste otpada.


Cilj

Obezbijediti kvalitetnu uslugu i izgraditi dobre odnose sa našim klijentima.

Zadržati status najvećeg i prepoznatljivog Operater sistema sakupljanja e-otpada u BiH.

Podijeli sadržaj