Uvoznici i distributeri

Uvoznici, distributeri i proizvođači električne i elektronske opreme (Obveznici sistema) su pravna lica koja plasiraju odnosno prodaju novu ili polovnu električnu i elektronsku opremu prvi put na tržištu Federacije Bosne i Hercegovine.

Društvo koje može biti registrovano u Federaciji Bosne i Hercegovine, entitetu Republika Srpska ili izvan Bosne i Hercegovine (daljinska prodaja), na njega se odnosi Pravilnik o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda i Zakon o upravljanju otpadom.

Po osnovu navedenog pravilnika i koncepta produžene odgovornosti proizvođača, svi uvoznici, distributeri i proizvođači električne i elektronske opreme, a koju plasiraju prvi put na tržište, dužni su plaćati dvije vrste naknade:

  1. Opštu naknadu, koja se plaća Fondu za zaštitu okoliša i iznosi 0,02 KM/kilogramu plasirane opreme, na osnovu Rješenja koje izdaje Fond za zaštitu okoliša FBiH
  2. Naknadu za upravljanje, koja se plaća ili preko Operatera sistema ili direktno Fondu za zaštitu okoliša FBiH

Razlika je u naknadi za upravljanje koja je višestruko manja ukoliko se plaća preko društva ZEOS eko-sistem d.o.o., zbog toga što se propisana naknada Fonda za zaštitu okoliša smatra kaznenom naknadom.

Distributeri koji nisu registrovani na području Bosne i Hercegovine, a prodaju električnu i elektronsku opremu na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa navedenim Pravilnikom dužni su da budu dio Operatera sistema putem kojeg trebaju vršiti izvještavanje i plaćati naknadu za ispunjenje svoje obaveze u skladu sa zakonskom regulativom Federacije Bosne i Hercegovine.

Iznos naknada za ispunjenje Vaše obaveze pogledajte ovdje.

Forma za besplatne konsultacije

Sa ciljem razvoja i unapređenja našeg poslovanja svim budućim i postojećim Obveznicima sistema omogućili smo besplatne konsultacije u vezi ove Zakonske regulative. Za rezervaciju Vašeg termina popunite obrazac ispod:

Podijeli sadržaj