Grupe e-otpada

Stari aparati / električni i elektronski / elektro / e-otpad je skraćeni naziv za sve otpadne električne i elektronske uređaje i opremu, odnosno aparate koji se više ne koriste.

Električna i elektronska oprema i uređaji predstavljaju sve proizvode koji su za svoje pravilno djelovanje ovisni o električnoj energiji ili elektromagnetskim poljima kao i oprema za proizvodnju, prijenos i mjerenje struje ili jačine elektromagnetskog polja, a namijenjena je korištenju pri naponu koji ne prelazi 1.000 V za izmjeničnu i 1.500 V za istosmjernu struju i ne uključuje ambalažu.

Električni i elektronski otpad se zbrinjava besplatno od pravnih lica, na osnovu kontakta putem Naloga za preuzimanje, putem našeg telefona +387 33 628 606 ili e-maila info@zeos.ba. Građani svoj e-otpad mogu odložiti u bilo koji naš kontejner ili reciklažno dvorište bez naknade.

Prema mjestu nastanka e-otpad može biti od građana i pravnih lica, a dijeli se u pet grupa:

 • VKA - Veliki kućanski aparati (Razredi 1 i 10)
 • RH - Rashladni uređaji (Razred 1a)
 • MKA - Mali kućni kućanski aparati (Razredi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
 • TV - monitori (Razred 3a, 4a)
 • Sijalice - Fluo i ostale plinske sijalice (Razred 5a)
E-oprema po razredima:
 1. Veliki kućanski aparati (sa podrazredom 1.a - aparati za hlađenje i zamrzavanje)
 2. Mali kućanski aparati
 3. Oprema za IT i telekomunikacije (sa podrazredom 3.a - monitori)
 4. Oprema za zabavnu elektroniku (sa podrazredom 4.a – televizijski prijemnici)
 5. Oprema za osvjetljenje (sa podrazredom 5.a - plinske sijalice)
 6. Električni i elektronski alat (osim velikog nepokretnog industrijskog alata)
 7. Igračke, oprema za slobodno vrijeme i sport
 8. Medicinski aparati (osim aparata koji mogu prouzrokovati radijaciju ili infekciju)
 9. Instrumenti za praćenje i nadzor
 10. Automati

Šta potpada pod svaki razred e-opreme pogledajte ovdje.

Podijeli sadržaj