Projekti

Čestitka za Novu 2021. godinu

31.12.2020.

Dragi saradnici i prijatelji,

Želimo Vam sretnu i uspješnu Novu 2021. godinu.


Povezane vijesti:

Koliko je opasan električni i elektronski otpad?
E-otpad sadrži nekoliko toksičnih aditiva ili opasnih tvari, kao što su živa, bromirani usporivači plamena (BFR) i klorofluorougljikovodici (CFC) ili hidroklorofluorougljikovodici (HCFC).


Znate li kako adekvatno zbrinuti e-otpad?
Zbog štetnih supstanci koje sadrži, e-otpad nije dozvoljeno odlagati zajedno sa ostalim otpadom. Za to su predviđeni ZEOS e-kontejneri, Zeleni namještaj ili Reciklažno dvorište, gdje električni i elektronski otpad mogu odlagati građani, dok pravnim licima ZEOS nudi besplatno  preuzimanje e-otpada na željenoj adresi.


Kampanja za reciklažu plinskih sijalica
ZEOS eko-sistem u saradnji sa Obveznikom sistema kompanijom ELEKTRO-JURIĆ d.o.o. provodi kampanju za reciklažu plinskih sijalica. Naime radi se o tome da će prvih 50 kupaca u TC Piramida, na adresi Dubrovačka bb, Mostar, koji svoju staru plinsku/LED sijalicu predaju u ZEOS-ov Zeleni namještaj, dobiti na poklon eko ceker.


Početak eko kampanje: Zelena stanica
Reciklirajte propisno svoj e-otpad, sakupite kupone i zamijenite ih za dostupan poklon. U svrhu podizanja svijesti i informisanja šire javnosti o važnosti pravilnog odlaganja električnog i elektronskog otpada, u daljem tekstu e-otpada, u periodu od 10.12.2020 – 31.01.2021. godine provodimo kampanju Zelena stanica.


Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj