Zakon i pravilnik

Pogledajte i preuzmite zakonsku regulativu koja uređuje oblast upravljanja električnim i elektronskim otpadom.

Pravilnik o upravljanju sa otpadom od električnih i elektronskih proizvoda
("Službene novine Federacije BiH" br. 87, dana 12.10.2012. godine)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda
("Službene novine Federacije BiH" br. 107, dana 31.12.2014. godine)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda
("Službene novine Federacije BiH" br. 12, dana 16.02.2018. godine)
Zakon o upravljanju otpadom
("Službene novine Federacije BiH" br. 33/03)
Zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom
(„Službene novine Federacije BiH“, broj 72/09)
Zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom
("Službene novine Federacije BiH" br. 92/17)
Zakon o zaštiti okoliša
("Službene novine FBiH" broj 15/21, od dana 24.2.2021)

Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom u Republici Srpskoj - posebne kategorije otpada (latinica)
(Službeni glasnik Republike Srpske br. 70/20, dana 16.07.2020.)

Ispravka Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o upravljanju otpadom
(Službeni glasnik Republike Srpske, broj 65, 13.07.2021.)

Direktiva Evropskog parlamenta i Vijeća 2002/96/EC
Direktiva Evropskog parlamenta i Vijeća 2012/19/EC
Podijeli sadržaj