Projekti

03, o4 i 05.12.2015 godine predavaći projekta „ EE-Transformer“ posjetili su Drugu osnovnu školu u Bosanskoj Krupi i OŠ Cazin II.

07.12.2015.

 Cilj projekta  „EE –Transformer“ je upoznati i osvijestiti učenike,te poslijedično i njihove porodice i širu javnost o poslijedicama nepravilnog postupanja sa OEEO i izvesti akciju aktivnog dizanja svijesti, pri čemu će djeca i omladina svoje razumijevanje i problematiku izraziti preko akcije sakupljanja.

Učenici ovih škola u velikom broju  najveće interesovanje  pokazali su za fluorescentne sijalice. Sijalice sadrže određenu količinu žive koja je visokotoksična materija i  ukoliko se neadekvatno odloži na deponije, a ne u reciklažne centre, lako može doći u zemlju i vode, te dugoročno ugroziti životnu sredinu.

Projekat provodi koz tri glavne aktivnosti: 

Aktivnost 1. Kampanja podizanja svijesti šire javnosti

Aktivnost 2. Edukacije učenika osnovnih škola

Aktivnost 3. Kampanja prikupljanja otpada i dolazak EE-transformera

 

 Podsjećamo da će E-Transformer biti postavljen na adresama:

6. i 7. 12. 2015 OŠ Harmani II, Ešrefa Kovačevića bb, Bihać

8. 12. 2015 OŠ Ahmet Hromadžić, V korpusa bb, Bosanski Petrovac  

9.12.2015 OŠ Ključ, Kulina bana bb, Ključ

10.12.2015 OŠ 5. oktobar, 17.viteške krajiške brigade 2, Sanski Most

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj