Projekti

Dodijeljene nagrade u sklopu inicijative Pronađimo zajedno rješenja: “Planeta je naše dvorište!“

05.03.2021.

Povodom inicijative Pronađimo zajedno rješenja: “Planeta je naše dvorište!” pokrenute 19. septembra 2020. za Svjetski dana čišćenja u sklopu projekta “Misli o prirodi!” koji finansira Švedska, a implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Udruženje “Resursni Aarhus centar u BiH,” odnosno Eko HUB Sarajevo je u periodu od 15-17. februara 2021. održao takmičenje za učenike osnovnih škola. Zbog širenja pandemije COVID-19, takmičenje je najprije odloženo za 2021. godinu, a zatim je održano online na način da su učenici u skladu sa predviđenim COVID-19 scenariom pojasnili svoja idejna rješenja putem video snimaka, a koja su objavljena na Facebook stranici Aarhus centra 15. februara 2021.

S obzirom da je u Sarajevu, a i u cjelokupnoj BiH primjetno nepravilno odlaganje otpada i onečišćenja zelenih površina, zadatak takmičara bio je da osmisle kreativna rješenja za zbrinjavanje i odlaganje otpada koji nastaje u njihovim školama. Učešće u takmičenju uzeli su učenici O.Š. “Aleksa Šantić”, O.Š. “Behaudin Selmanović” i O.Š. “Srbija.”

Nakon glasanja javnosti putem Facebook stranice Aarhus centra i nakon ocjenjivanja od strane stručnog žirija, poput koordinatora za sakupljanje firme ZEOS eko-sistem (operater sistema upravljanja električnim otpadom i elektronskom opremom u BiH) prvo mjesto osvojilo je idejno rješenje, Hene Ahmetspahić, učenice O.Š. “Aleksa Šantić.” Prvoplasirana učesnica kao nagradu je dobila mobilni telefon. Drugoplasirani idejni projekat je rješenje učenice, Sajre Murtić, iz O.Š. “Behaudin Selmanović.” Treće mjesto osvojili su učenici O.Š. “Srbija”, Jovan Matović, Aleksa Ćirić i Lazar Špirić. Drugoplasirani i trećeplasirani učenici dobili su tablete za nagradu.

>>Na ovo takmičenje sam se prijavila, prije svega, zbog ljubavi prema okolišu koju nam je prenijela nastavnica, Sabina Karović. Ona nas je obavijestila o takmičenju za koje sam se i zainteresovala  jer sam svjesna koliko ekoloških problema nažalost postoji u našoj domovinii. Nadam se da će moj projekat doprinijeti poboljšavanju ekološke situacije, bar u našoj školi. S obzirom da je O.Š. “Aleksa Šantić” prva Eko škola u Bosni i Hercegovini (na šta smo svi veoma ponosni), bilo je teže pronaći idejno rješenje, ali uz pomoć svoje kreativnosti, osmislila sam idejno rješenje za zbrinjavanje i recikliranje otpada koje će biti zabavno učenicima, a ujedno će donositi i materijalnu korist našoj školi.<< istče Hena Ahmetspahić, učenice O.Š. “Aleksa Šantić.”                                 

Kontakt: Emina Veljović, izvršna direktorica, e-mail: koordinator@aarhus.ba

"Pronađimo zajedno rješenje: Planeta je naše dvorište!" Hena Ahmetspahic, SARAJEVO

Planeta je naše dvorište, JU OŠ Behaudin Selmanović

JU OŠ "Srbija" Pale

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj