Projekti

Završen ekološko – edukativni projekat EE otpad odvoji i prirodu osvoji

06.10.2020.

Nosioc projekta: Centar za ekologiju i održivi razvoj Kakanj - C.E.K.O.R.
Partner projekta: ZEOS eko-sistem d.o.o.
Partner projekta: C.I.B.O.S. d.o.o.
Partner projekta: Općina Kakanj 
Partner projekta: JP Vodokom d.o.o. Kakanj 
Partner projekta: UNDP
Projekat finansira: Evropska Unija, kroz Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ReLOaD

Učesnici u projektu:
-    Srednja tehnička škola Kakanj
-    Osnovna škola Omer Mušić Brežani Kakanj
-    Mješovita srednja škola Kakanj
-    Osnovna škola 15. april Kakanj
-    Osnovna škola Mula Mustafa Bašeskija Kakanj
-    Osnovna škola Rešad Kadić - Brnjic
-    Gimnazija Muhsin Rizvić Kakanj
-    Osnovna škola Ahmed Muradbegović Kakanj

29.09.2020. godine je završen ekološko – edukativni projekat EE otpad odvoji i prirodu osvoji koji je trajao 9 mjeseci sa ukupnim angažmanom od 1.044 učesnika. U osnovnim i srednjim školama su provedene edukativne aktivnosti i radionice, a učenici su imali priliku da svoj električni i elektronski otpad odlažu u namjenske palete, nakon čega je vršen prevoz do reciklažnog dvorišta društva C.I.B.O.S. d.o.o. Ilijaš na ekološko zbrinjavanje. Ovaj proces je obezbijeđen od strane društva ZEOS eko-sistem d.o.o., ovlaštenog operatera za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom u FBiH.

Rezultat projekta je 1.837 sakupljenih kilograma e-otpada, koje su umjesto na deponiju preusmjere na pravilno i ekološko zbrinjavanje. Učenici i škole su za svoj angažman, u okviru takmičenja za najbolje izrađene radove od e-otpada, osvojili i vrijedne nagrade, a građani Općine Kakanj su na korištenje dobili i ulični kontejner za električni i elektronski otpad promjera do 45x45 cm, koji se nalazi na početku ulice 7. muslimanske brigade u centru grada.

Najviše e-otpada je sakupila STŠ Kemal kapetanović Kakanj, kojoj ovim putem čestitamo.

Završetak projekta je završen otvaranjem ekološke učionice kod STŠ Kemal Kapetanović, gdje su predstavljeni rezultati projekta, uz podršku načelnika Općine Kakanj, g. Aldina Šljive, direktora JP Vodokom d.o.o. Kakanj g. Veispahić Harisa, predstavnika Centra za ekologiju i održivi razvoj Kakanj, društva ZEOS eko-sistem kao i ostalih učesnika u projektu.

ZEOS eko-sistem je prava adresa za reciklažu električnog i elektronskog otpada u FBiH (stari aparati, elektro otpad, elektronički otpad, e-otpad, EE otpad). Na stranici www.zeos.ba postoji kompletna karta sa svim mjestima za reciklažu e-otpada uz adrese i slike.

Kompanije imaju mogućnost popuniti nalog za preuzimanje ovdje, kako bi dobile uslugu besplatnog recikliranja e-otpada uz dokumentaciju.

Šta sve potpada pod električni i elektronski otpad pogledajte ovdje.

Pokažite podršku zaštiti okoliša, pratite nas, reciklirajte svoj e-otpad i podijelite naš sadržaj na društvenim mrežama FacebookInstagramLinkedinTwitter ili Youtube.


Povezane vijesti:

EE - elektronski otpad odvoji i prirodu osvoji - ekološki projekat Kakanj
C.E.K.O.R- Centar za ekologiju i održivi razvoj Kakanj realizira aktivnosti po javnom pozivu sa projektnom idejom “EE-elektronski otpad odvoji i prirodu osvoji“ koji su objavili Općina Kakanj i regionalni program lokalne demokratije na zapadnom Balkanu RELOAD UNDP, a projekat finansira Europska Unija.


Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj