Projekti

U projektu Sakupljanje EE-otpada u Općini Stari Grad Sarajevo sakupljeno 4.766 kg električnog otpada

09.07.2020.

Nosioc projekta: Općina Stari Grad Sarajevo

Partner projekta: ZEOS eko-sistem d.o.o.

Trajanje projekta: 8 mjeseci (oktobar-juni)

Učesnici: osnovne škole i Zavod Mjedenica

Broj učesnika: 2130

U sklopu projekta „Sakupljanje EE-otpada“ u osnovnim školama i Zavodu Mjedenica Općine Stari Grad za osam mjeseci sakupljeno je oko pet tona elektronskog otpada. Najviše elektronskog otpada sakupili su učenici, vijeće roditelja i uposlenici OŠ „Saburina“, čak 1.192 kilograma.

Općina Stari Grad je prva općina u Kantonu Sarajevo koja je krajem maja prošle godine, u saradnji sa ovlaštenim operaterom za zbrinjavanje e-otpada ZEOS eko-sistem d.o.o., izdala potrebne saglasnosti za postavljanje uličnih kontejnera za e-otpad na tri lokacije:

Već tada je Općina Stari Grad, u saradnji sa firmom ZEOS eko-sistem d.o.o., dogovorila projekat „Sakupljanje EE-otpada“ u starogradskim osnovnim školama i Zavodu Mjedenica. Elma Babić-Džihanić, pomoćnica direktora firme ZEOS eko-sistem d.o.o. zahvalila se Općini Stari Grad i načelniku Ibrahimu Hadžibajriću na saradnji i realizaciji ovoga projekta.

„E-otpad je jako opasan. Važno je da utičemo na djecu, da od najranijih godina znaju da ga je potrebno posebno odlagati. Važno je da se brinemo o okolišu i da ovaj otpad ne završi na deponijama“, kazala je Babić-Džihanić.

Provedene aktivnosti u projektu

U prvom polugodištu školske godine održana je edukacija iz ove oblasti za učenike i nastavnike, kao i kvizovi znanja, a učenici su imali priliku besplatno posjetiti i E-transformer, koji je bio postavljen na platou ispred Narodnog pozorišta. U sklopu projekta firma ZEOS eko-sistem d.o.o. nagradila je učenika F.M. iz OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” za nabolje urađeni rad na temu: „Od starog novo“. Općina Stari Grad također je nagradila 15 učesnika ovog projekta, te upotpunila bibliotečki fond škola vrijednom literaturom. Cilj projekta koji je realizovan putem Službe za obrazovanje, kulturu i sport Općine je bio podizanje ekološke svijesti kod najmlađih sugrađana. EE otpad (električni i elektronski, elektro otpad) je skraćeni naziv za sve otpadne električne i elektronske uređaje i opremu, uključujući sklopove i sastavne dijelove pomenutih uređaja koji nastaju u industriji i domaćinstvima. Kako bi se spriječio štetan uticaj tih tvari na okoliš i zdravlje ljudi, veoma je bitno da se EE otpad sakuplja odvojeno od komunalnog otpada i zatim zbrinjava na ekološki prihvatljiv način putem ovlaštenog operatera za FBiH ZEOS eko-sistem d.o.o.

Škole učesnice u projektu.

1. OŠ "Šejh Muhamed ef. Hadžijamaković"

2. OŠ "Saburina“

3. OŠ "Edhem Mulabdić"

4. OŠ "Vrhbosna"

5. OŠ "Mula Mustafa Bašeskija"

6. OŠ "Hamdija Kreševljaković"

7. Zavod Mjedenica

ZEOS eko-sistem je prava adresa za reciklažu električnog i elektronskog otpada u FBiH (stari aparati, elektro otpad, elektronički otpad, e-otpad, EE otpad).

Kompanije imaju mogućnost popuniti nalog za preuzimanje ovdje, kako bi dobile uslugu besplatnog recikliranja e-otpada uz dokumentaciju.

Pokažite podršku zaštiti okoliša, pratite nas i podijelite naš sadržaj na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Linkedin ili Twitter.

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj