Projekti

EE - elektronski otpad odvoji i prirodu osvoji - ekološki projekat Kakanj

13.02.2020.

C.E.K.O.R- Centar za ekologiju i održivi razvoj Kakanj realizira aktivnosti po javnom pozivu sa projektnom idejom “EE-elektronski otpad odvoji i prirodu osvoji“ koji su objavili Općina Kakanj i regionalni program lokalne demokratije na zapadnom Balkanu RELOAD UNDP, a projekat finansira Europska Unija.

Projekat ima za cilj zbrinjavanje svih vrsta elektronskog otpada, uspostavljanje sistema zbrinjavanja u savremenim namjenskim kontejnerima po EU standardu kako taj isti opasni otpad ne bi završio na divljim deponijama i nenamjenskim mjestima, ili skupljao prašinu po našim podrumima. Kakanj je prvi u ZE-DO Kantonu koji kreće sa ovakvim aktivnostima i za ovakav vid provođenja projekta je dobilo dozvolu od krovne institucije Ministarstva  za obrazovanje, nauku i kulturu ZE-DO Kantona. Za ove namjene će biti obezbjeđeni namjenski kontejneri koji će biti uskoro postavljeni od lokalnog preduzeća Vodokom na predviđene lokacije, a u svim osnovnim i srednjim školama će biti također namjenske kante i palete  za deponovanje istog i za sitne kućanske aparate.

Električni i elektronski otpad sakupljen u toku projekta će se zbrinjavati putem ovlaštenog operatera za Federaciju Bosne i Hercegovine, društva ZEOS eko-sistem d.o.o., a recikaža će se vršiti u kompaniji C.I.B.O.S. d.o.o. Ilijaš, najveće firme u oblasti reciklaže metalnog otpada u BiH. 

"Ostvarili smo dobru saradnju sa svim osnovnim i srednjim školama na našoj Općini, odredili jednog koordinatora iz svake škole u saradnji sa školama koji će edukovati djecu kroz časove tehničkog odgoja ili na ekološkim sekcijama putem ppt prezentacije i predavanja. Da bismo ih animirali i uključili u projekat organizovaćemo takmičenje za najbolji rad od recikliranih električnih i elektronskih uređaja i dodijeliti vrijedne nagrade za škole koje najviše skupe e-otpada. Sakupljaju se sve kategorije e-otpada, veliki kućanski aparati, malih kućanski aparati (IT oprema i oprema za telekomunikacije, električni uređaji, alati i svi drugi uređaji koji su radili uz pomoć električne energije ili baterija), rashladni uređaji, TV i monitori, i štedne (plinske sijalice). Molimo građane,kada budu instalirani kontejneri u našem gradu da se uključe u ove aktivnosti prikupljanja i zbrinjavanja otpada, kako taj isti otpad ne bi završio na deponijama, prirodi ili u kontejnerima koji nisu predviđeni za te namjene.

E-oprema za radionice izrade novog predmeta će se uzeti iz paleta koje su obezbijeđene u obrazovnim ustanovama, a e-opremu donose učenici, prilikom izrade novog predmeta. Ne smiju se rastavljati TV i monitori, sijalice i rashladni uređaji, jer se klasifikuju kao opasan otpad" izjavili su iz C.E.K.O.R.-a.

C.E.K.O.R. je neprofitna, nepolitička organizacija, koja ima za cilj da doprinese održivom razvoju i zdravom okolišu/životnoj sredini u Kaknju, a i u široj društvenoj zajednici, putem jačanja svijesti o značaju iste, putem obezbjeđivanja informacija i usluga u partnerstvu sa relevantnim zainteresovanim stranama, kao i u kreiranju i zastupanju politika koje jačaju pravne legislative u domenu zaštite okoliša stvarajući jači korektiv vladajućim strukturama u kreiranju zakona o okolišnoj politici. Također želimo maximalno poboljšati i unaprijediti znanja naše zajednice u pogledu edukovanosti u ovoj oblasti,kako bismo efikasnije rješavali novonastale probleme u zajednici. Iskustvo i znanja članova organizacije mogu biti od velike koristi lokalnim i regionalnim vlastima.

Zaštita okoliša postala je jedan od glavnih zadataka na dnevnom redu nacionalnih vlada većine zemalja i to zahvaljujući pritisku glasača i NVO sektora. Politički trendovi u našoj Općini se mjenjaju, kako se mjenjaju i vladajuće strukture. Za sada imamo dobru saradnju sa lokalnim političarima i dobar smo korektiv istima.

Nadamo se da ćemo svi zajedno uključiti u aktivnosti ove ideje i doprinijeti boljim uslovima u našem Kaknju i da budemo prvi u ZE-DO Kantonu koji će uspostaviti siguran sistem zbrinjavanja elektronskog otpada. Poručuju iz CEKOR-a.

Izvor: https://kaportal.ba/


Povezane vijesti:

Električni otpad i deponije
Deponije su brda smeća na kojima završava električni (elektronski, elektronički, elektro, EE) otpad uslijed nepravilnog odlaganja od strane posjednika. Veliki broj divljih ilegalnih (preko 1.400) i legalnih deponija postoji širom FBiH. Ovakve deponije izazivaju razne bolesti po zdravlje građana i probleme za čitav eko-sistem. Način za njihovo rješavanje (osim složenih investicijskih projekata) je pravilno odlaganje otpada, što veća stopa reciklaže i smanjenje proizvodnje otpada u domaćinstvima. 


Kako spriječiti zagađenje
Pravilno odlaganje je najefikasniji način smanjenja zagađenja. Saznaj gdje se nalazi kontejner za električni otpad u tvojoj općini.   Gdje postoje kontejneri za električni i elektronski otpad?  Trenutno u FBIH postoji 32 kontejnera za sve stare aparate i IT opremu, promjera 45x45x45 cm i baterije. Kontejneri za elektro otpad se nalaze u Kantonu Sarajevo, Gradovima Konjic, Mostar, Goražde i Gračanica. Lokacije pogledaj ovdje: https://bit.ly/zeos-lokacije


Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj