Projekti

Uspostavljanje sistema zbrinjavanja električnog otpada u Gračanici

01.11.2019.

U utorak 8. oktobra 2019. godine, na radnom sastanku u gradskoj upravi Grada Gračanica predstavnici društva ZEOS eko-sistem d.o.o., gđa. Elma Babić-Džihanić, g. Bjelonja Mahir, Javnog preduzeća Komus d.o.o. g. Memić Senad, gđa. Đogić Zakira uz prisustvo i podršku gradonačelnika g. Nusreta Helića su pokrenuli uspostavljanje sistema zbrinjavanja električnog i elektronskog otpada u općini Gračanica.

ZEOS eko-sistem d.o.o. je ovlašteni operater za upravljanje e-otpadom na području Federacije Bosne i Hercegovine, a svi građani i pravna lica u Gračanici svoj e-otpad mogu predati na reciklažu preko Javnog preduzeća Komus d.o.o. Pored ovog, građanima su od 18.10.2019. godine stavljena na raspolaganje i tri ulična kontejnera za e-otpad, koji će se nalaziti u:

  • ul. Patriotske lige (kod samoposluge Grin), 
  • ul. Bosanskih kraljeva (kod kovačnice) 
  • ul. Riječka (u blizini zelenog otoka).

Svi kontejneri se mogu pogledati i na karti ovdje: https://zeos.ba/pages/11/lokacije-i-preuzimanje

Povodom obilježavanja drugog Međunarodnog dana e-otpada, a u okviru aktivnosti E-transformer, 21. oktobra 2019. godine, organizovana je edukacija o reciklaži i vrstama e-otpada za preko 250 učenika iz šest obrazovnih ustanova. Pored učenika vozilo je posjetilo i preko stotinu građana.

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj