Projekti

Novi ulični kontejneri u Kantonu Sarajevo

30.05.2019.

Projekat: "Unapređenje postojećeg stanja okoliša"

U ulozi prvog ovlaštenog operatera sistema za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom u FBiH obavještavamo Vas da će se u petak 31.05.2019. godine u 9,30 sati ispred Općine Stari Grad, ul. Zelenih beretki, na lokaciji novog uličnog kontejnera za e-otpad, održati medijska promocija postavljanja nove infrastrukture za pravilno odlaganje e-otpada u Kantonu Sarajevo, sa ciljem informisanja javnosti o mogućnosti besplatnog korištenja i odlaganja ove vrste e-otpada.


ZEOS eko-sistem d.o.o. u potpunosti finansira ovu vrstu kontejnera i organizuje njihovo pražnjenje uz pravilno zbrinjavanje u skladu sa zakonskim i ekološkim standardima.
Svrha kontejnera je pravilno odlaganje e-otpada čime će se pozitivno uticati na promjene navika i svijesti ljudi o očuvanju životne sredine.

„Odlučili smo da našim građanima stavimo na raspolaganje dvadeset i pet novih uličnih kontejnera za e-otpad, od kojih se tri postavljaju u Općini Stari Grad. Na ovaj način se građanima omogućava da vrše selektivno odlaganje i e-otpada u svome gradu. Kontejner je namijenjen za sakupljanje malih kućanskih aparata, kao što su fen, mikser, IT oprema, telefoni, brijači, pegle itd, kao i baterija, a koji su do sada većinom završavali u miješanom komunalnom otpadu i posljedično na deponijama. Kako bi spriječili navedeno pozivamo građane da koriste postavljena tri kontejnera u Općini Stari Grad, te da prate lokacije ostalih kontejnera, koji će biti postavljeni u narednim danima u Kantonu Sarajevo. Pravilno odlaganje sprječava zagađenje i gomilanje na deponijama, doprinosi očuvanju postojećih resursa, uštedi električne energije kao i otvaranju novih zelenih radnih mjesta u reciklažnim postrojenjima. “ kazao je gdin. Emil Šehić, direktor društva ZEOS eko-sistem d.o.o.

Općina Stari Grad, odnosno Služba za investicije i komunalne poslove općine, je prva od općina Kantona Sarajevo koja je obezbijedila potrebnu saglasnost da se ovakvi kontejneri postave tako da početak ove dugoročne saradnje počinjemo kratkom medijskom konferencijom u ulici Zelenih beretki, iznad autobuskog stajališta, gdje će biti postavljen prvi ulični kontejner iz ovoga projekta.

Ljubazno pozivamo sve medije da u petak 31.05.2019. godine u 9,30 sati svojim prisustvom zabilježe početak ove pozitivne priče i prate daljnji rad našeg društva. Molimo Vas da nas o svom planiranom prisustvu obavijestite.

Korisna informacija o postojanju ovih kontejnera i svih drugih informacija o važnosti pravilnog odlaganja, koja se prenese do naših građana je od neprocjenjive važnosti za realizaciju ovakvih projekata podizanja svijesti i sprečavanja daljnjeg zagađenja okoliša.

Kontakt osoba za detaljnije informacije je gđa. Elma Babić-Džihanić elma.babic@zeos.ba, tel: +387 33 846 317.

Ovdje možete pogledati kartu svih lokacija gdje građani mogu pravilno odložiti svoj električni i elektronski otpad, odnosno stare aparate na reciklažu.

Ovo su lokacije gdje se nalaze stari i novi kontejneri za e-otpad:

  1. Bistrik iznad broja 50 – Općina Stari Grad
  2. Zelenih beretki, preko puta broja 10 - Općina Stari Grad
  3. Safvet-bega Bašagića 69 - Općina Stari Grad
  4. Zmaja od Bosne 7 – Importanne Centar
  5. Ložionička 16 – Tržni centar Mercator BH
  6. Džamijska 61 – Općina Hadžići
  7. Barska 59-I – Waves Centar Općina Ilidža

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj