Projekti
20190418_121103.jpg

Akcija čišćenja u Općini Novi Grad

18.04.2019.

Povodom Dana planete Zemlje, 18.04.2019. godine organizovana je akcija čišćenja u Općini Novi Grad, lokalitet Saraj Polje. 

Ovoj akciji priključio se ovlašteni operater sistema za upravljanje otpadnom električnom i elektronskom opremom, ZEOS eko-sistem d.o.o., koji je, u saradnji sa Osnovnom školom Aleksa Šantić, Službom za lokalnu samoupravu Općine Novi Grad i predstavnicima mjesne zajednice Saraj Polje, učestvovao u čišćenju i uređenju mjesne zajednice Saraj Polje.

Najbitniji učesnici u našem EKO timu danas bili su učenici Osnovne škole Aleksa Šantić, koji su zajedno sa svojom bibliotekarkom, gđom. Indirom Hadžihasanović i učiteljicom gđom. Sabinom Karović, vrijedno radili, kako bi naši putevi, parkovi i spomen obilježja bili očišćeni od miješanog komunalnog otpada. 
 
Prije same akcije, za učenike organizovana je interaktivna prezentacija o vrsti, štetnostima i pravilnom odlaganju električnog i elektronskog otpada (e-otpada), i to od strane predstavnika društva ZEOS eko-sistem d.o.o. Učenicima su prikazane lokacije i način odlaganja e-otpada, kao i novi kontejneri koji se će biti postavljeni u njihovom naselju.
 
ZEOS eko-sistem d.o.o. u maju mjesecu postavlja 25 novih uličnih kontejnera za električni i elektronski otpad širom Kantona Sarajevo, koji će doprinijeti povećanju stope odvojenog odlaganja otpada, kvalitetnijem načinu života i čišćem okolišu za sve građane Kantona Sarajevo. 
 
Nove lokacije će biti dostupne, zajedno sa ostalim, na web stranici: http://zeos.ba/pages/11/lokacije-i-preuzimanje
20190418_121103.jpg
20190418_105805.jpg
IMG-db5bb928a86eb2773f99626fc18b76b8-V.jpg
20190418_110953.jpg
20190418_112836.jpg
20190418_114402.jpg
20190418_114740.jpg
20190418_115140.jpg
20190418_115146.jpg
20190418_115627.jpg
20190418_120342.jpg
20190418_115439.jpg
20190418_120736.jpg
20190418_120214.jpg
20190418_110911.jpg

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj