Projekti

TAIEX - Radionica o upravljanju električnim i elektronskim otpadom

03.04.2019.

TAIEX - Radionica o upravljanju električnim i elektronskim otpadom

Predstavnici ZEOS eko-sistema d.o.o. su, zajedno sa predstavnicima drugih nadležnih institucija Federalnog ministarstva okoliša i turizma BiH i Fonda za zaštitu okoliša FBIH, 28. i 29. marta 2019. godine u Banja Luci, prisustvovali TAIEX radionici o upravljanju otpadom, sa ciljem upoznavnja i razmjene iskustva sa drugim državama Europske unije, po pitanju efikasnosti, održivosti i unpređenju čitavog sistema upravljanja.

Cilj radionice je bio da pruži informacije učesnicima o pravnoj regulativi Evropske unije koja uređuje upravljanje otpadom od električne i elektronske opreme.

Nadležne institucije Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine su imale priliku da se upoznaju sa oblastima koje se odnose na kategorizaciju, odvojeno sakupljanje, tretman, izvještavanje i inspekcijski nadzor. Također, na radionici su pojašnjeni finansijski sistemi upravljajanja električnim i elektronskim otpadom, koji dolazi iz domaćinstva i privrednog sektora.

EU predavači na konferenciji bili su:

 • Gđa.  Maria Krasteva
  Agencija za zaštitu životne sredine, Austrija
 • G. Francesco Loro
  Regionalna agencija za zaštitu i prevenciju zagađenja životne sredine pokrajine Veneto, Italija 
 • Gđa.  Elvira Ines Marcos Moliner
  Regionalno ministarstvo za zaštitu životne sredine pokrajine Valensija, Španija
 • G. Ivan Pusic
  Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Hrvatska

U Federaciji Bosne i Hercegovine ZEOS eko-sistem d.o.o. je implementirao stabilan i održiv sistem upravljanja električnim i elektronskim otpadom, kroz naše tačke sakupljanja i naše reciklere koji vrijedno rade na obradi, izdvajanju sirovina i opasnih komponenti iz istog. Na ovaj način daje se veliki doprinos u vidu manje eksploatacije prirodnih resursa, smanjenja negativnog uticaja na okoliš i otvaranja »zelenih« radnih mjesta u reciklažnom sektoru FBiH.

Pozivamo sve građane i pravna lica ukoliko imaju bilo kakva pitanja vezano za štetni uticaj ili način predaje električnog i elektronskog otpada da nas kontaktiraju kako bi zajedno mogli reciklirati i raditi na očuvanju naše životne sredine.

Lokacije za pravilno odlaganje električnog i elektronskog otpada možete pogledati ovdje: http://zeos.ba/pages/11/lokacije-i-preuzimanje

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj