Projekti

Eko akcija: "Staro za novo sa popustom"

29.11.2018.

1.000 ekološki zbrinutih aparata u Bosni i Hercegovini zahvaljujući ekološkoj akciji kompanija Gorenje Commerce d.o.o. i ZEOS eko-sistem d.o.o.


Gorenje Commerce d.o.o. ovlašteni uvoznik i distributer „Gorenje“ proizvoda za Bosnu i Hercegovinu i firma ZEOS eko-sistem d.o.o. ovlašteni operater sistema od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma BiH za postupanje sa otpadom električnom i elektronskom opremom,  za sve kupce od 27.novembra 2018. godine do 27. novembra 2019. godine novih Gorenje aparata u Gorenje STUDIJIMA u Sarajevu, Tuzli, Mostaru, Zenici i Banja Luci su omogućili dodatne popuste i učešće u procesu reciklaže ukoliko prilikom povrata starog aparata iste vrste „1 za 1“ po sistemu „staro za novo“, kupcu novog aparata besplatno preuzmu stari aparat na adresi isporuke novog, te besplatno, sigurno i ekološki zbrinu stari aparat kroz proces reciklaže. 

U sklopu ove akcije moguća je kupovina novih velikih kućankih aparata uz predavanje starog/pokvarenog aparata iste vrste: 
 • mašine za pranje rublja, 
 • mašine za sušenje rublja, 
 • kombinovane mašine za pranje i sušenje rublja, 
 • mašine za pranje posuđa, 
 • štednjaci (električni ili kombinovani), 
 • oprema za hlađenje i zamrzavanje (frižideri, zamrzivači i škrinje).
Uslovi za primjenu Eko akcije "Staro za novo s popustom"

 • Krajnji kupac koji kupuje novi aparat uz primjenu ove akcije, dužan je prilikom kupovine da popuni Formular S.Z.N. – Informacijski list i nalog za preuzimanje starog aparata dostupan na kasi maloprodaja;
 • Kupac mora pripremiti stari aparat za preuzimanje dostavnoj službi Gorenje Commerce d.o.o. na istoj adresi isporuke novog aparata i u stanju kako je opisan u Formularu S.Z.N.
 • U slučaju da dostavna služba Gorenje Commerce d.o.o. utvrdi da stari aparat nije identičan onome iz Formulara S.Z.N., Gorenje Commerce d.o.o. ima pravo kupcu odbiti preuzimanje takvog aparata i tražiti finansijsku naknadu obračunatog Eko popusta;
 • Ovaj popust se može koristiti samo za jedan aparat. Prilikom istovremene kupovine više velikih kućanskih aparata, Eko popust se priznaje samo na onaj broj aparata koliko je predato starih aparata iste vrste "1 za 1" za koje važi ova akcija.
 • Stari aparat na sebi mora imati sve važne komponente kao što su motor, kompresor i sl. Aparat i komponente na njemu ne moraju biti ispravne.
 • Za ugradbene aparate koji su obuhvaćeni ovom akcijom, kupac je dužan da sam obezbijedi demontažu ugradbenog aparata i da isti bude pripremljen za preuzimanje dostavnim službama prilikom isporuke novog aparata. Dostavna služba Gorenja ne vrši demontažu i ugradnju novog ugradbenog aparata.
Na ovaj način želimo skrenuti pažnju bosanskohercegovačkih potrošača na važnost odgovornog postupanja sa aparatima nakon njihovog prestanka upotrebljavanja i podizanju svijesti stanovništva kako stari aparati ne bi završavali na nepredviđenim mjestima i dodatno ekološki ugrožavali prirodu i životnu sredinu. Osim toga nastojimo da u ovoj ekološkoj akciji kupcima u vlastitim Gorenje STUDIJIMA ponudimo i dodatne popuste za kupovine energetski efikasnijih aparata, gdje najbolji aparati sa najvišim energetskim razredima sežu i do A+++, a štede više energije i do 50% u poređenju sa istim aparatom A energetskog razreda. Gorenje će, svakom kupcu u svojim maloprodajama koji prilikom kupovine novog energetski efikasnog aparata i tom prilikom preda stari aparat, odobriti “Eko popust” na kupovinu novog aparata u iznosu 5% ili 3% od maloprodajne cijene u zavisnosti od energetskog razreda novog kupljenog aparata.

Direktor Gorenje Commerce d.o.o. gdin. Robert Polšak o ovoj zajedničkoj akciji je rekao: „Ovom akcijom još jednom nastojimo pokazati našu brigu o cjelokupnoj i produženoj odgovornosti za naše aparate od puta iz same fabrike, do kupovine i eksploatacije aparata kod naših kupaca, njihovog urednog održavanja i servisiranja u našoj razvijenoj servisnoj mreži, pa sve do samog recikliranja i ekološkog zbrinjavanja aparata koji se više ne koriste. Također ovom akcijom nastojimo da utičemo i na svijest potrošača prilikom kupovine novih aparata da na ekološki način zbrinu stari aparat i prilikom kupovine novog aparata odaberu novi aparat koji ima bolji energetski razred i koji time donosi veće uštede energije i samim tim štedi važne prirodne resurse i čuva naš okoliš“.

Robert Polšak, direktor Gorenje Commerce d.o.o.
 
Cilj Gorenja i ZEOS-a je da u periodu od godinu dana od početka ove zajedničke ekološke akcije u novembru prikupimo minimalno 1.000 starih aparata u Bosni i Hercegovini koji će biti zamijenjeni boljim i energetski efikasnijim Gorenje aparatima, a stare aparate zbrinemo na ekološki način. „Gorenje i ZEOS apeliraju na potrošače u Bosni i Hercegovini da po važećoj legislativi građani već u cijeni novih aparata imaju ukalkulisane troškove naknada zbrinjavanja električnog i elektronskog otpada proizvođača takve opreme, te iz tog razloga trebaju povesti više računa da se stari aparati zbrinu na zakonom propisani način jer su to već i sami platili. Međutim, nesavjesnim postupanjem pojedinaca, svjedoci smo da ova oprema ne tako rijetko završava u prirodi i mjestima gdje to nije predviđeno, te je na taj način još dodatno ugrožena naša životna sredina. Firma ZEOS eko-sistem d.o.o., kao jedan od ovlaštenih sistem operatera za postupanje takvom opremom, združenom akcijom sa jednim od lidera na tržištu kućanskih aparta u Bosni i Hercegovini, želimo postići veću  svijest o važnosti ekološkog postupanja sa starim aparatima i električnom opremom i produžene odogvornosti proizvođača takve opreme“ kazao je gdin. Emil Šehić, direktor ZEOS eko-sistem d.o.o. u Bosni i Hercegovini.

Elma Babić-Džihanić, pomočnik direktora ZEOS eko-sistem d.o.o.
 

Sve aktivnosti i rezultate ove ekološke akcije ćemo objavljivati u saopštenjima na svojim društvenim mrežama i WEB stranicama pod jedinstvenim heštegom #1000recikliranihaparata. Također apeliramo na građane da pod ovom hešteg oznakom fotografišu i na društvenim mrežama podijele područja u Bosni i Hercegovini na kojima primjete nepravilno odložene stare kućanske aparate, kako bi iste nadležne službe zbrinule i uklonile na propisane načine.

O eko akciji "STARO ZA NOVO S POPUSTOM" u Gorenje STUDIJIMA u saradnji sa ZEOS eko-sistem d.o.o.:

 

U cilju smanjenja negativnog utjecaja električnog i elektronskog otpada na okoliš i sa ciljem čuvanja prirodne sredine, odlučili smo se da sprovedemo ekološku akciju pod nazivom "Staro za novo s popustom". Kao društveno odgovorna kompanija svjesni smo činjenice da dosta električne i elektronske opreme završava na mjestima koja nisu predviđena za tu vrstu otpada. U saradnji sa našim ovlaštenim operaterom sistema firmom ZEOS eko-sistem d.o.o. osmislili smo ekološku akciju u kojoj ćemo našim kupcima u vlastitim maloprodajama sa početkom od 27.novembra 2018 godine ponuditi mogućnost povoljnije kupovine novog aparata uz ekološki popust za predaju starog aparata po principu "jedan za jedan".  

Prilikom kupovine novog aparata u našim Gorenje STUDIJIMA možete se odlučiti za kupovinu po sistemu "Staro za novo s popustom" gdje ćete npr. za kupovinu nove mašine za pranje rublja uz povrat svog starog aparata (koji može biti bilo koje robne marke) ostvariti dodatni "Eko popust" na maloprodajnu cijenu novog aparata. U sklopu ove akcije moguća je kupovina novih velikih kućankih aparata uz predavanje starog aparata iste vrste: mašine za pranje rublja, mašine za sušenje rublja, kombinovane mašine za pranje i sušenje rublja, mašine za pranje posuđa, štednjaci (električni ili kombinovani), te oprema za hlađenje i zamrzavanje (frižideri, zamrzivači i škrinje). Ovom akcijom nisu obuhvaćeni: pećnice, ploče za kuhanje, kuhinjske nape, šporeti na čvrsto gorivo, mali kućanski aparati, usisivači, mikrovalne pećnice, bojleri i klima uređaji. U Gorenje STUDIJIMA i Gorenje PRODAVNICI u saradnji sa ZEOS eko-sistem d.o.o. bit će postavljen i zeleni namještaj/kontejneri za zbrinjavanje sitne električne opreme, sijalica i baterija, te tu možete sigurno i bezbijedno predati tu vrstu e-otpada za dalje ekološko postupanje i reciklažu.

Kupovina po ovoj akciji vrši se po principu "1 za 1", što znači da možete za jedan stari aparat ostvariti popust za kupovinu samo jednog novog aparata iste vrste. Gorenje Commerce d.o.o. sa svojim maloprodajnim mjestima Gorenje STUDIO i Gorenje PRODAVNICA ne naplaćuje usluge preuzimanja i recikliranja preuzetog starog aparata. Naša dostavna služba će prilikom isporuke novog kupljenog aparata besplatno preuzeti stari aparat, a mi ćemo u saradnji sa firmom ZEOS eko-sistem d.o.o. pobrinuti da isti bude zbrinut na potpuno ekološki prihvatljiv način i recikliran.

Prilikom kupovine novog aparata po ovoj akciji potrebni su nam sljedeći podaci o vašem starom aparatu koji predajete u zamjenu za Eko popust: vrsta aparata, proizvođač, kratak opis trenutnog stanja aparata i eventualni nedostatci (npr. oštećenje, nedostatak poklopca, vrata i sl.). U zamjenu za predaju starog aparata se kupcima odobrava popust na kupovinu novog aparata Gorenje i nije moguća zamjena za novac. Obračun "Eko popusta" zavisi od energetskog razreda novog aparata kojeg kupujete u Gorenje STUDIJU ili Gorenje PRODAVNICI. Eko popusti koje odobravamo u sklopu ove ekološke akcije su 5% ili 3%.

 

EKO POPUST -5%

 

EKO POPUST -3%

Eko popust -5% će se odobriti svakom kupcu u Gorenje STUDIJIMA (Sarajevo, Tuzla, Mostar, Banja Luka, Zenica) i Gorenje PRODAVNICI Blažuj prilikom kupovine novog Gorenje aparata energetskog razreda A+++ i viši razredi,  uz predaju starog aparata (bilo koje robne marke) uz uslov "1 za 1"*.

*Za kupovinu npr. nove mašine za pranje rublja, za odobravanje eko popust potrebno je predati staru mašinu za pranje rublja bilo koje robne marke. Popust se odobrava na kasi, prilikom kupovine. Stari aparat se mora pripremiti za preuzimanje na adresi isporuke novog aparata.  

 Eko popust -3% će se odobriti svakom kupcu u Gorenje STUDIJIMA (Sarajevo, Tuzla, Mostar, Banja Luka,   Zenica) i Gorenje PRODAVNICI Blažuj prilikom kupovine novog Gorenje aparata energetskog razreda do A+++,   uz predaju starog aparata (bilo koje robne marke) uz uslov "1 za 1"*.

 *Za kupovinu npr. nove mašine za pranje rublja, za odobravanje eko popust potrebno je predati staru mašinu za   pranje rublja bilo koje robne marke. Popust se odobrava na kasi, prilikom kupovine. Stari aparat se mora   pripremiti za preuzimanje na adresi isporuke novog aparata.  


Posjetite nas:

Posjetite najbliži Gorenje STUDIO i kod naših savjetnika prodaje raspitajte se o uslovima i mogućnostima kupovine novih aparata uz EKO akcijske popuste.

 

ZEOS eko-sistem d.o.o. je na osnovu Pravilnika, ovlašten od Federalnog ministarstva okoliša i turizma BiH da bude operater sistema za upravljanje e-otpadom. Stalnim razvojem i analiziranjem poslovanja stvaramo osnovne uslove za unapređenje naših usluga. Kroz naše neprofitno orijentisano poslovanje svojim klijentima nastojimo olakšati ispunjavanje zakonskih propisa po pitanju izvještavanja o plasmanu e-proizvoda na tržište, kroz stručnu podršku, elektronski sistem i bazu podataka, niže naknade, troškove i u konačnici zbrinjavanje ranijeg i budućeg e-otpada u FBiH, kojeg je Obveznik sistema plasirao ili će plasirati prodajom novog proizvoda.

Naša misija je održati čist i uredan okoliš. Upravljati najvećim sistemom sakupljanja i optimizirati procese zbrinjavanja e-otpada. Dugoročna i efikasna usklađenost i provođenje zakonskih propisa.

Naša vizija je podizanje svijesti krajnjih korisnika o pravilnom zbrinjavanju e-otpada. Poboljšati, unaprijditi i optimizirati procese sakupljanja i postaviti procese zbrinjavanja u skladu sa nacionalnim i EU standardima. Zadržati status najvećeg i prepoznatljivog sistema sakupljanja e-otpada u BiH.

 

Šta je e-otpad?

Elektronski otpad ili e-otpad odnosi se na sve stavke električne i elektronske opreme (e-opreme) i njihove dijelove koje je vlasnik odbacio kao otpad bez namjere ponovnog korištenja. To uključuje širok spektar proizvoda, na kraju svog životnog vijeka, koje domaćinstva i/ili firme posjeduju, a sakupljamo ih u pet glavnih kategorija: veliki kućanski aparati, rashladni uređaji (frižideri i zamrzivači), televizori i monitori, mali kućanski aparati i sijalice.
Online ponudu Gorenje Commerce d.o.o. proizvoda pogledajte ovdje: https://www.gorenje.ba/proizvodi 
 

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj