Projekti

Projekat: „Zajedno - mali i veliki čuvari okoliša u Općini Centar“

25.10.2018.

Saradnici na projektu su: ZEOS eko-sistem, d.o.o. (operater za upravljanje e- otpadom), EKOPAK, d.o.o. (operater za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom) i Centar za zdravo starenje Općina Centar.

 

Centar za okolišno održivi razvoj Sarajevo (COOR) započeo je implementaciju projekta pod nazivom „Zajedno- mali i veliki čuvari okoliša u Općini Centar“. Projekat je odobren u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, kojeg finansira Evropska unija, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u partnerstvu sa Općinom Centar. Kao regionalna inicijativa, ReLOaD projekat se provodi u Albaniji, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu i Srbiji.

 

Specifični ciljevi projekta su:

  • Unaprijediti znanja i podići svijest učenika, nastavnog osoblja i stanovništva o selektivnom prikupljanju posebnih kategorija otpada i zaštićenim prirodnim vrijednostima u Općini Centar, te
  • Doprinijeti povećanju količina selektivno prikupljenog ambalažnog i e- otpada na području Općine Centar.

 

Ciljne grupe na projekta su :

  • Učenici i nastavnici u 5 osnovnih škola na području Općine Centar (OŠ Alija Nametak, OŠ Safvet-beg Bašagić, OŠ Hasan Kikić, OŠ Nafija Sarajlić i OŠ Silvije Strahimir Kranjčević)
  • Korisnici  Centara za zdravo starenje i Savjeti u mjesnim zajednicama (Bardakčije, Trg Oslobođenja, Ciglane-Gorica, Koševo II, Mejtaš-Bjelave i Marijin Dvor-Crni Vrh).

 

Planirane aktivnosti na projektu su:

  • Mobilizacija učesnika i predstavljanje projekta
  • Anketiranje stanovništva u 5 MZ na području Općine Centar
  • Edukacija učenika, Savjeta u 5 MZ i korisnika Centra za zdravo starenje o pravilnom postupanju sa otpadom/posebnim kategorijama otpada i reciklaži
  • Podizanje svijesti i edukacija učenika, Savjeta u 5 MZ i korisnika Centra za zdravo starenje o zaštićenim prirodnim i speleološkim vrijednostima u Općini Centar i KS
  • Medijska kampanja sa ciljem širenja informacija/podizanja svijesti i kampanja prikupljanja ambalažnog i e - otpada
  • Upravljanje projektom

 

Vrijeme realizacije projekta: septembar 2018 - juni 2019. godine.

 

Kontakt osobe za detaljnije informacije o projektu su:

Više informacija o samom projektu ReLOaD možete pronaći ovdje: http://bit.ly/2ElJvbg


Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj