Projekti

Širom svijeta obilježen prvi Međunarodni dan e-otpada

16.10.2018.

Mnogi različiti događaji su održani kao dio Međunarodnog dana e-otpada. U gradu New Delhi, Indija, na primjer održana je konferencija, Upravljanje e-otpadom: Jučer, danas i sutra, gdje se razgovaralo o izazovima i prilikama vezanim za reciklažu e-otpada. U Poljskoj, operater ElektroEko je uspostavio ulična mjesta sakupljanja u Varšavi da se promoviše i omogući građanima pravilno odlaganje kućnog e-otpada. U Irskoj, operater WEEE Ireland je pokrenuo kampanju u školama pozivajući građane da recikliraju njihove stare mobilne uređaje. 

ZEOS eko-sistem d.o.o. jedini na području Balkana u ulozi učesnika ove velike zajednice i predstavnik Bosne i Hercegovine u ovome važnom ekološkom danu, je povodom istog realizovao slijedeće aktivnosti: 
 
1. Sakupljanje e-otpada i odgovarajuća edukacija u Međunarodnoj kvalitetnoj školi Sarajevo - QSI International School of Sarajevo

2. Prezentacija i početak realizacije edukativno ekološkog projekta: "Recikliran uređaj je spašen resurs!" u Ilijašu, Konjicu i Mostaru

3. Otvorena vrata reciklažnog postrojenja u C.I.B.O.S. d.o.o. Ilijaš, gdje je organizovana posjeta od strane Osnovne škole Hašim Spahić Ilijaš

4. Prezentacija o e-otpadu i kviz znanja u Osnovnoj školi Lukavac Grad 

Kroz navedene aktivnosti uključeno je do sada: 19 osnovnih škola, 5 općina, 280 učenika, 3200 učenika se procjenjuje da će učestvovati kroz projekat Recikliran uređaj je spašen resurs! 

Više na: https://www.akta.ba/vijesti/sirom-svijeta-obiljezen-prvi-medunarodni-dan-e-otpada

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj