Projekti

Prvi Međunarodni dan e-otpada u BiH

08.10.2018.

Bosna i Hercegovina se preko društva ZEOS eko-sistem d.o.o. pridružila obilježavanju prvog Međunarodnog dana e-otpada, koji nastupa 13. oktobra 2018. godine, svrha ovog dana je ukazivanje na pravilno odlaganje električnog i elektronskog otpada širom čitavog svijeta. Međunarodni naziv koji se koristi za ovu kategoriju glasi e-otpad.

Međunarodni dan e-otpada je osmišljen od strane WEEE Foruma, međunarodne zajednice u kojoj se nalaze najveći ne-za-profit sistemi sakupljanja e-otpada, sa 26 članova i oko 40 različitih organizacija koje su uključene kroz 20 različitih zemalja širom svijeta. Ovaj dan se koristi da se podigne svijest javnosti o e-otpadu i ohrabre građani da pravilno odlažu svoj e-otpad, što će rezultirati povećanju stepena ponovnog korištenja sirovina i stope reciklaže na dan 13. oktobra i u budućnosti.

Procjenjuje se da će se 50 miliona tona e-otpada generisati na globalnom nivou u 2018. godini. Polovina od ovoga su uređaji za ličnu upotrebu poput kompjutera, monitora, mobilnih telefona, tableta i televizora, a ostatak su veliki kućanski aparati uz uređaje za grijanje i hlađenje.

Samo 20% svjetskog e-otpada se reciklira svake godine, što znači da se 40 miliona tona e-otpada godišnje odloži na deponije, spali ili ilegalno trguje i neovlašteno obrađuje, uprkos tome što je 66% svjetske populacije pokriveno regulativom o upravljanju e-otpadom. Ovakvi rezultati ukazuju na veliki gubitak vrijednih i rijetkih sirovina u lancu nabavke, koji sa druge strane uzrokuju ozbiljne zdravstvene, ekološke i društvene probleme uz ilegalne tokove e-otpada u zemlje u razvoju.

Incijativa pokrenuta od učesnika je namijenjena povećanju znanja građana o e-otpadu i kako ga pravilno odložiti. Pripremljene su raznovrsne aktivnosti koje uključuju konferencije, radionice, školska i gradska sakupljanja, promocije u radnjama i reciklažnim centrima i on-line uputstva za pravilno odlaganje e-otpada.

U Bosni i Hercegovini, operater za zbrinjavanje otpadne električne i elektronske opreme ZEOS eko-sistem d.o.o. kao jedan od učesnika ove svjetske međunarodne zajednice, a ujedno i prvi operater koji učestvuje u ovoj aktivnosti sa područja Balkana, je pripremio aktivnosti podizanja svijesti kroz prezentacije i sakupljanje e-otpada u školama u tri kantona, otvorena vrata reciklažnog postrojenja za posjetioce i učenike u Ilijašu, kao i prezentaciju uz kviz znanja za učenike o e-otpadu u školi koja se nalazi u Općini Lukavac.

Sve ove aktivnosti će se provoditi lokalno širom svijeta u okviru Međunarodnog dana e-otpada, od strane učesnika WEEE Foruma.

Karmenu Vella, EU komesar za okoliš, pomorske poslove i ribarstvo je rekao: „Ovo je vrlo važna incijativa jer smo u vremenu kada se količina e-otpada sve više povećava, a materijali koje sadrži su ključni za proizvodnju novih proizvoda i zadovoljenje potreba kupaca za e-proizvode.“

Dodaje:, „Čak i u EU, koja je lider u reciklaži e-otpada, samo 35% je zvanično prijavljeno da se sakuplja i reciklira. Podizanje svijesti kroz različite aktivnosti utiču na povećanje stope sakupljanja što neće samo pomoći zemljama članicama u ispunjenju ciljeva postavljenih zakonskim regulativama za e-otpad, već će pomoći Evropi u razvoju kružne ekonomije.“

Emil Šehić, direktor društva ZEOS eko-sistem d.o.o. izjavio je: „E-otpad je veliki problem u Bosni i Hercegovini koji zahtijeva razumijevanje i saradnju svih učesnika na lokalnom i nacionalnom nivou. Svaki potrošač koji posjeduje određenu količinu e-otpada treba imati mogućnost za pravilnim odlaganjem. Rezultati ZEOS eko-sistema u 2018. godini su izuzetni i bolji nego u svim predhodnim godinama zbog toga smo odlučili da proširimo našu mrežu sakupljanja, kako bi kroz nju finansijski podržali i pozitivno učestvovali u radu komunalnih preduzeća, koja bi u ime ZEOS eko-sistema kroz svoju mrežu sakupljala e-otpad od građana. Otvoreni smo i za saradnju sa općinama, kantonima i NVO širom Bosne i Hercegovine sa ciljem učešća u zajedničkim projektima. Mi smatramo da zajedničkim naporima zaista možemo napraviti pozitivnu priču u Bosni i Hercegovini, a koja će se odraziti na nova zelena radna mjesta, smanjenju legalnih i ilegalnih deponija, smanjenju ekoloških zagađenja i katastrofa, boljem životnom standardu i ljepšem okolišu za sadašnje i buduće generacije koje dolaze, a sa aktivnostima poput ove kampanje u sklopu Međunarodnog dana e-otpada, upravo navedeno želimo postići.“

#ewasteday #zeos

Više informacija o Međunarodnom danu e-otpada možete pogledati na:

http://www.weee-forum.org/international-e-waste-day-0

www.zeos.ba

Kontakt: Magdalena Charytanowicz
magdalena.charytanowicz@weee-forum.org
+32 494 23 28 83

WEEE Forum
WEEE Forum, osnovan 2002, sa sjedištem u Briselu je međunarodna ne-za-profit zajednica za 36 ne-za-profit šema sakupljanja električnog i elektronskog otpada, alternativno se nazivaju organizacije za odgovornost proizvođača (ODP). 36 ODP su sa sjedištem u Evropi, Australiji, Sjevernoj Americi: Australija, Austrija, Belgija, Kanada, Češka Republika, Kipar, Danska, Estonija, Italija, Grčka, Francuska, Island, Irska, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Novi Zeland, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Švicarska i Ujedinjeno Kraljevstvo. To je najveća organizacija ove vrste na svijetu. U 2016, njeni članovi su prijavili da je sakupljeno i pravilno reciklirano 2.100.000 tona e-otpada. Članovi u 2017. godini su: Amb3E, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ASEKOL, Australia New Zealand Recycling Platform, Ecodom, Eco-systèmes, Ecotic, ECOTIC, Ecotrel, EES-Ringlus, EGIO, Electrocyclosis Cyprus, ElektroEko, Elektrowin, El-Kretsen, elretur, Environ, EPRA, Fotokiklosi, Norsirk, Recipo, Recupel, Remedia, RENAS, Repic, Retela, RoRec, SENS e-Recycling, SWICO, UFH, Úrvinnslusjóður, Wecycle, WEEE Ireland, WEEE Malta, WEEE Recycle i Zeos. Kontakt: info@weee-forum.org. Web stranica: www.weee-forum.org @ForumWeePogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj