Projekti

Infrastruktura sakupljanja e-otpada u Federaciji Bosne i Hercegovine

05.02.2018.

ZEOS eko-sistem d.o.o., u svojstvu ovlaštenog operatera sistema za zbrinjavanje otpadne električne i elektronske opreme na području Federacije Bosne i Hercegovine, je u toku svog operativnog djelovanja osigurao 76 mjesta sakupljanja u koja spadaju:

  • zeleni namještaj (naši vertikalni kontejneri, zeleni za male aparate, žuti za štedne sijalice i fluo cijevi, plavi za baterije),
  • komunalna preduzeća,
  • poslovnice naših sakupljača,
  • specijalni ulični kontejneri za male aparate i baterije,
  • palete kod društava, koja posjeduju veliku količinu e-otpada.

Naša infrastruktura obuhvata 49% teritorijalne pokrivenosti općina Federacije Bosne i Hercegovine.

Svi kontejneri (u trgovinama i ulični) i reciklažna dvorišta su dostupna građanima besplatno za adekvatno odlaganje njihovog e-otpada.

U skladu sa dogovorom sa općinama ZEOS eko-sistem d.o.o. planira u toku 2018. godine postaviti veći broj specijalnih uličnih kontejnera za male aparate i baterije na području FBiH, kako bi omogućili primarnu selekciju e-otpada, kao što je to u državama članicama Europske unije.

Lokacije za odlaganje e-otpada možete pogledati na našoj stranici www.zeos.ba.

 

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj