Projekti

Aktivnosti u gradu Bugojno

25.01.2018.

Naši mladi ekolozi u gradu Bugojno i Udruženje Prijatelji prirode Eko Element Bugojno, u toku projekta Bugojno odvaja e-otpad, a Vi?, su bili zaista vrijedni pripremili su radove, posjetili su E-transformer i aktivno su učestvovali u projektu.

Njihovo takmičenje za prvo mjesto u sakupljanju e-otpada još uvijek traje do 28.02.2018. i ovim putem pozivamo sve građane i pravna lica u gradu Bugojno, da svoj električni i elektronski otpad odlože u palete koje se nalaze u njihovim zgradama. U projektu učestvuju sve osnovne i srednje škole na području grada Bugojno, Udruženje Leptir i Centar za pedagoško vaspitanje i obrazovanje Bugojno. 

U takmičenju za izradu predmeta nagrade su osvojili:

1. mjesto Gimnazija Bugojno (nastavnica Amra Mirojević)

2. mjesto Treća osnovna škola Bugojno (učiteljica Suada Ćatić)

3. mjesto Prva osnovna škola Jaklić Bugojno (učiteljica Mirjana Lozančić)

Projekat je vrlo koristan zbog toga što se na ovaj način podiže svijest građana i stvaraju se navike o odvojenom i obaveznom odlaganju e-otpada. Doprinosi se poboljšanju stanja okoliša (tlo, zrak i voda). Čuvaju se resursi, energija i zdravlje građana.

Projekat se realizuje u saradnji sa Udruženjem Prijatelji prirode Eko Element Bugojno uz podršku Općine Bugojno.

Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj