Aktivnosti

Spisak škola koje učestvuju u projektu Zelena revolucija

17.02.2022.

Nakon održanog prvog informativnog sastanka 16.02.2022. godine zvanično počinje projekat Zelena revolucija. Da li je na listi i tvoja škola? Provjeri ovdje: Spisak škola

Cilj projekta je izgraditi zdrave navike odlaganja e-otpada kod školske populacije kroz edukaciju i praktične primjere odlaganja e-otpada u školama od strane učenika, roditelja i nastavnog osoblja.

Specifični ciljevi projekta

  • Upoznati stanovništvo sa e-otpadom, kao kategorijom otpada
  • Uključiti akademsku zajednicu, djecu i roditelje u proces zaštite životne sredine
  • Informisati 100.000 učenika iz 200 škola
  • Spriječiti zagađenje kroz sakupljenu količinu od 200.000 kg e-otpada
  • Uspostaviti praksu odlaganja, edukacije i predaje e-otpada kroz besplatnu ZEOS-ovu uslugu u školama

Na ovaj način će se osigurati kontinuiran doprinos zaštiti životne sredine od e-otpada, reciklirajući ga na pravi način putem ovlaštenog operatera ZEOS eko-sistem d.o.o.

Škole su dužne dostaviti memorandum o saradnji do 23.02.2022. godine, kojim se definiše njihovo učešće u projektu.


Povezane vijesti

Poziv školama za uključenje u projekat Zelena revolucija
Zbog velikog broja prijavljenih škola, odlučeno je da broj učesnika bude 200. Sretno!  Obavještavamo osnovne škole FBiH da je trenutno u početnoj fazi projekt pod nazivom „Zelena revolucija“, tokom kojeg će se vršiti edukacija i usvajanje navika o pravilnom odlaganju, reciklaži i mogućnostima ponovne upotrebe e-otpada, za učenike osnovnih škola širom Federacije Bosne i Hercegovine. U projektu će učestvovati prvih 100 škola, koje se prijave putem online obrasca na web stranici: www.zeos.ba ili klikom ovdje, najkasnije do 11. februara 2022. godine


Pogledaj sve novosti

Podijeli sadržaj