Zašto izabrati ZEOS eko-sistem

Bavite li se uvozom, distribucijom ili proizvodnjom električnih i elektronskih uređaja? Putem ZEOS-a možete ispunjavati svoju obavezu "produžene odgovornosti" po značajno nižim naknadama u odnosu da to vršite samostalno putem Fonda za zaštitu okoliša FBiH. Naš tim je tu da vam pomogne u vezi zakonske procedure, izvještavanja i svih drugih obaveza koje proizilaze iz Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda, zakonsku legislativu pogledajte ovdje.

Za sve informacije kontaktirajte nas na broj +387 33 846 316 ili putem e-maila alem.kupusovic@zeos.ba.

Pogodnosti koje imate ukoliko ste dio operatera ZEOS eko-sistem d.o.o.

Stabilan i efikasan sistem

Višegodišnje iskustvo u poslu menadžmenta, statističkih analiza praćenja toka plasmana nove električne i elektronske opreme, kao i zbrinjavanja električnog i elektronskog otpada stvorili su nam uslove prepoznatljivog sistema upravljanja e-otpadom u našoj državi. ZEOS eko-sistem d.o.o. je od Federalnog ministarstva okoliša i turizma BiH, ovlašten da bude Operater sistema za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Elektronski sistem evidencije, podrška i saradnja

Svim našim Obveznicima sistema smo omogućili pravnu podršku, savremenu i prilagođenu elektronsku aplikaciju, odnosno sistem za izvještavanje prodatih električnih i elektronskih proizvoda, a naš menadžment upravljanja troškovima omogućava niže naknade za sve buduće i trenutne Obveznike sistema. Ostavljamo prostor i za zajedničke marketing aktivnosti po pitanju podizanja svijesti i aktivnosti sakupljanja e-otpada.

Besplatno zbrinjavanje električnog i elektronskog otpada

Napravili smo jednak sistem za sve učesnike, efikasan, dugoročno stabilan i održiv. Pored toga na osnovu elektronskog Naloga za preuzimanje e-otpada vrši se besplatno zbrinjavanje kompletnog e-otpada naših Obveznika sistema i drugih pravnih lica uključujući i transport u slučaju većih količina. Kompletan proces se vrši uz odgovarajuću dokumentaciju.

Pružamo kvalitetnu uslugu i podršku koja naše Obveznike sistema rješava stresa, a ujedno garantuje ispunjenje njihovih obaveza propisanih Zakonom i Pravilnikom. Ove pogodnosti se ne naplaćuju dodatno.

Uključite se

Naša EKO porodica trenutno broji preko 200 velikih, srednjih i malih Obveznika sistema, koji se bave prodajom električne i elektronske opreme i redovno izvršavaju svoje obaveze, sa preko 3330 naloga za preuzimanje e-otpada od svih pravnih lica širom Federacije Bosne i Hercegovine.

Naš Obveznik sistema postajete potpisivanjem Ugovora o prenosu obaveze upravljanja i zbrinjavanja otpadne električne i elektronske opreme.

Da li je Vaša električna i elektronska oprema koju prodajete u sistemu reciklaže? Ukoliko nije pročitajte više o svojoj zakonskoj obavezi ovdje. Iznos naknada za ispunjenje Vaše obaveze pogledajte ovdje.

ŠTA AKO NE ISPUNJAVATE OVU OBAVEZU?

Nadležnost nad primjenom Pravilnika o upravljanju otpadom od električnih i elektronskih proizvoda imaju inspektori zaštite okoliša i tržišno, turističko-ugostiteljski inspektor, na federalnom nivou - federalni inspektor i na kantonalnom nivou - kantonalni inspektor. Ukoliko se niste uključili u sistem preko operatera rizikujete da platite mnogostruko više naknade Fondu za zaštitu okoliša za sve godine od stupanja na snagu Pravilnika od 2012. godine.

Često postavljenja pitanja

Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja ili nejasnoća ovdje pogledajte često postavljena pitanja ili popunite kontakt formu ispod.

Forma za besplatne konsultacije

Sa ciljem razvoja i unapređenja našeg poslovanja svim budućim i postojećim Obveznicima sistema omogućili smo besplatne konsultacije u vezi ove Zakonske regulative. Za rezervaciju Vašeg termina popunite obrazac ispod:

Podijeli sadržaj